LOKALE  NYHEDER tirsdag 06.02.2018
ALS: Mange landsbyboldklubber har vanskeligt ved at samle spillere. Det gælder også boldklubben Viking i Als, der har været nødt til at melde afbud til kampe i årets løb.

-Det er ikke tilfredsstillende for de frivillige ledere, som bruger mange timer på deres arbejde. Fra  bestyrelsen vil vi først gerne opfordre til, at man selvfølgelig overvejer sine afbud i forhold til holdet, og i god tid fortæller lederne hvilke datoer, man ikke kan spille, sagde Henrik Sloth på klubbens generalforsamling lørdag eftermiddag.

I 2018 kører Viking videre med samme seniortrænerhold, og klubben vil satse ekstra på det sociale.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at vores klub er et godt sted at være, også selvom man ikke spiller fodbold. Derfor en opfordring til jer spillere om, at støtte op omkring trænerne og de tiltag, de sætter i søen, men også en opfordring til at byde ind med hjælp til arbejdsopgaver og komme med gode ideer til nye tiltag, sagde formanden.

Henrik Sloth beklagede i sin beretning, at mange opgaver ender hos bestyrelsen, som så skal ud og finde folk. I værste fald bliver opgaven ikke løst tilfredsstillende.

Han oplyste, at man har fået fat i tovholdere, som er ansvarlige for en opgaves løsning.

- Det betyder, at vedkommende har sagt ja til, at finde de folk, der skal til for at løse opgaven og dermed være ansvarlig for, at den bliver udført. Vi sætter en seddel op i klubhuset og glasboksen, så man se, hvem der er ansvarlig, ligesom der er mobilnummer, så vedkommende kan kontaktes,sagde han

han opfordrede også til, at der skabes mere liv på stadion i forbindelse med kampe, men også med andre arrangementer, som byens borgere kan samles til.

Klubbens traditionelle 5. juledagsbal blev ikke den store succes om tidligere. Der manglede 70 gæsteri i forhold til året før, så overskuddet blev ikke helt som forventet.


Standerhejsning på Als stadion. Fra venstre klubbens ærersmedlem Bent Jensen, Peter Velling, Anna Jørgensen og formand for Viking, Henrik Sloth
Han kom også ind på udviklingen af Als, som for alvor blev sat i søen ved et borgermøde, og han oplyste, at Viking er en aktiv medspiller.

Inden generalforsamlingen i klubhuset var der standerhejsning. Her kunne Henrik Slot byde velkommen til ca. 25 seniorspillere, der efterfølgende havde en let gang træning i det kolde vejr.
Det var klubbens æresmedlem Bent Jensen, Peter Velling og Anna Jørgensen der ved fælles hjælp hejste flaget til den nye Viking sæson
Als Fjernvarmeværk
Miljørigtig og billig varme