NORDJYSKE NYHEDER torsdag 01.02.2018
NORDJYLLAND: Region Nordjylland har fået Sundheds- og Ældreministeriet velsignelse til at sætte et pilotforsøg i gang, der skal tiltrække læger under uddannelse til speciallæge.

Pilotforsøget med sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland tilbydes indenfor almen medicin (praktiserende læge), psykiatri og kirurgi, så lægerne i disse specialer, gennem hele eller flere dele af deres lægelige videreuddannelse, kan blive i samme område.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu får lov til at sætte forsøget i gang. Jeg tror på, at kombinationen af fleksible rammer og sammenhængende uddannelsesforløb vil have positiv effekt på lægedækningen hos os, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Forsøget sættes i gang, fordi Region Nordjylland har fokus på at skabe fleksible og individuelle ansættelsesforhold, der afspejler medarbejdernes individuelle ønsker, behov og livssituation. Nye typer af lægestillinger, øget fleksibilitet i forhold til, hvor og hvordan læger arbejder, er nogle af de mange initiativer, der er taget til at fastholde og rekruttere læger i Nordjylland.

Det er regeringens Lægedækningsudvalg, der har gjort det muligt, at regionerne kan nytænke løsninger inden for lægedækning. Det er med den baggrund, Region Nordjylland har søgt om dispensation til at etablere det femårige pilotforsøg med sammenhængende uddannelsesforløb.

- Geografien og arbejdspladsen betyder meget for læger under uddannelse, for det er ofte i de år, de slår sig ned og stifter familie. Derfor er jeg glad for at kunne tilbyde lægerne det nye tiltag, siger Ulla Astman.

- Geografien og arbejdspladsen betyder meget for læger under uddannelse, for det er ofte i de år, de slår sig ned og stifter familie. Derfor er jeg glad for at kunne tilbyde lægerne det nye tiltag, siger Ulla Astman.