LOKALE NYHEDER onsdag 31.01.2018
MARIAGERFJORD: En medarbejder i et løntilskudsjob i andet halvår af 2017 påpegede så mange fejl i en entreprenørs arbejde med oprensning og vedligeholdelse af vandløb i Mariagerfjord Kommune, at kommunen har fyret entreprenøren.

Det oplyser fagenheden i forbindelse med, Udvalget for Teknik og Miljø skal drøfte, hvordan man i fremtiden skal vedligeholde de 352 kilometer offentlige vandløb, der er indenfor kommunegrænsen.

Allerede på det ny udvalgs første møde 10. januar diskuterede man blandt andet vandløb. Herunder de udfordringer, som klimaforandringerne på sigt vil give i form at øget nedbør, voldsommere nedbørshændelser og øget vandføring i vandløbene.
Man har i den kommunale administration et godt øje til Ikast-Brande Kommune, hvor man har valgt at sætte ekstra fokus på vandløbstilsynet og har ansat en å-mand, der kun har til opgave at føre tilsyn med vandløbene.
I indstillingen til udvalget for Teknik og Miljø gør fagenheden opmærksom på, at man ved at foretage et systematisk tilsyn med de offentlige vandløb opnår en række fordele:

Opgravning af aflejringer kan iværksættes straks, når de opstår. Der kan igangsættes grødeskæring, når behovet og effekten er størst. Kommunens personale kan med kort varsel reagere på henvendelser fra vandløbenes brugere. Der bliver optimale forhold for dialogen mellem vandløbenes brugere samt kommunens personale. Intensivt tilsyn med de entreprenører, som udfører vandløbsvedligeholdelsen på kommunens vegne, som man i Mariagerfjord Kommune oplevede i forbindelse med medarbejderen i løntilskudsjob. En i øvrigt tidligere å-mand.

Overfor udvalget peger forvaltningen imidlertid på, at der i fagområdet ikke er økonomi til en øget normering indenfor området, og det er ikke muligt at omprioritere de nuværende opgaver.

Skal man således et skridt videre, skal der ekstra penge på bordet.
En å-mand i løntilskud påpegede mange
fejl i entreprenørs arbejde i åløbene, hvor-
efter kommunen fyrede entreprenøren.