LOKALE  NYHEDER mandag 05.02.2018
ALS: Boldklubben Vikings regnskab, der blev fremlagt på generalforsamlingen i klubhuset lørdag eftermiddag, var blandt andet præget af, at de kommunale tilskud i 2017 var væsentligt under 2016.

Medlemstilskuddet faldt fra knap 40.000 kr til 24.000 kr, ligesom lokaletilskuddet faldt fra 250.000 kr til 183.000 kr. Der er også blevet modregnet 36.000 kr i lokaletilskud fra tidligere år. Den post var i 2016 på beskedne 1.783 kr.

På tilskudssiden fik man i 2016 41.000 kr fra fonde. Det blev en rundt nul i 2017.

Det samlede regnskab, der blev fremlagt, viste et overskud før afskrivninger på pluds 6.000 kr, en halvering i forhold til 2016, men med afskrivningerne blev tallet rødt.

Viking kom ud af 2017 med et underskud på 32.391 kr. Næsten en fordobling i forhold til året før, hvor underskuddet var på 17.026 kr.

Boldklubben har dog fortsat mange penge på bogen. Den likvide beholdning er på 373.000 kr, dog en tilbagegang på ca. 100.000 kr i forhold til 2016. Aktive og passiver balancerer med 1.917.924 kr.Boldklubben Viking i Als en stor forretning:
Posten "Egne indtælgter" kunne notere en fremgang på 42.000 kr., fra 173.304 kr. til 215.274 kr. i det forløbne år.

Det skyldes blandt andet sponsorcykelløbet, der indbragte 45.000 kr i 17 mod 26.000 kr i 16.

På den positive side tæller også et øget tilskud fra Oktoberfesten. I 2016 modtog Viking 10.000 kr. fra festoverskuddete. Det voksede til 15.000 kr. i 2017, fremgår det af regnskabet.

Udgiftssiden er på et år reduceret med knap 100.000 kr. fra 517.805 kr. i 2016 til 419.908 i det forløbne år. Det skyldes hovedsageligt, at inventaranskaffelser i 2016 var opført med 104.000 kr. mod blot 2.000 kr. i 2017. Dommerhonoraret er også blevet reduceret fra 36.000 kr. til 27.000 kr.

Endelig blev udgiften til sæsonafslutningsfesten halveret. Den var i 2016 opført med 10.000 kr., og festen kunne i 2017 holdes for godt 5.000 kr.

Klubbens lokalomkostninger blev på 162.000 kr. i det forløbne år mod 165.000 kr. året før.
Det er Mads Andersen som kasserer i Viking, der styrer økonomien. På posten har han gavn af sin uddannelse og arbejde indenfor bankverdenen.