NORDJYSKE NYHEDER tirsdag 30.01.2018
MARIAGERFJORD: Opdræt af muslinge i den dybe del af Mariager Fjord kan være med til at forbedre fjordens miljøtilstand, og samtidig vil blåmuslinge kunne udnyttes kommercielt.

Det viser modelanalyser, som Dansk Hydraulisk Institut og Det Nartionale Center for Miljø og Energi har gennemført for at fjerne kvælstof fra fjordvandet. Man har forsøgt med iltning af inderfjorden og udlægning af muslingebrug.

Resultaterne præsenteres for Udvalget for Teknik og Miljø på mødet 5. februar.

De folkevalgte skal drøfte, om der skal udarbejdes et forslag til fuldskala forsøgsprojekt med muslingebrug i Mariager Fjord, der fremsendes til Miljøministeren som et alternativt virkemiddel.

Der er 300.000 kroner på kontoen i 2018, der eventuelt kan benyttes til fuldskalaforsøget.

Sagen startede op i 2016, og der blev i den forbindelse udarbejdet en samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen, hvorefter der har været nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune modtog resultatet af modelanalysen i december sidste år.

Institut for Akvatiske Ressourcer DTU-Aqua har siden efteråret 2016 haft forsøgsliner til muslinger udlagt i Mariager Fjord. De foreløbige høstresultater er meget lovende.

Fagenheden Natur og Miljø har sideløbende haft et samarbejde med rådgiverfirmaet Orbicon om udarbejdelse af en forretningsplan for opdræt af blåmuslinger i Mariager Fjord. Rapporten beskriver bl.a. hvordan muslingerne kan anvendes kommercielt. Arbejdet er finansieret af Hedeselskabets Fond til grøn innovation på kr. 148.000. Planen beskriver, hvordan muslingeopdræt kan etableres og drives i Mariager Fjord. Arbejdet forventes afsluttet om kort tid.
Opdræt af muslinge fjerner kvælstof i fjordvandet
Iltsvind i fjorden betyder blandt andet døde fisk.