LOKALE NYHEDER søndag 28.01.2018
MARIAGERFJORD:  Det ventes, at der mandag eftermiddag sættes et foreløbigt punktum i sagen om ortopædkirurgisk genoptræning efter § 140 i Sundhedsloven, hvor det første forløb blandt andet strandede på, at ingen søgte om godkendelse som privat leverandør af genoptræningsydelser.

Udvalget for Sundhed og Omsorg besluttede på årets første møde at indstille til byrådet, at den først vedtagne model skrottes, og at man i stedet udbyder ydelserne igen, og hvor kommunal leverandør også afgiver tilbud.

Sagen har været til høring i Seniorrådet, og herfra lyder det, at man mener, det har været en uskøn politisk proces. Man opfordrer til, at der laves en model til gavn for borgerne. Den forløbne proces har skabt megen utryghed for personalet, hvilket kan påvirke kvaliteten af arbejdet, hedder det blandt andet.

Handicaprådet er ligeledes blevet hørt. Her har man ikke kommentarer til processen.

Så længe borgerne får de ydelser, de hidtil har kunnet få eller har behov for, ønsker Handicaprådet ikke at tage stilling til, hvem der er leverandør, hedder det.

Meget tyder på, at det bliver modellen med, at kommunal leverandør også giver tilbud, der bliver foretrukket på mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg mandag eftermiddag.

Efter godkendelse her kan sagen komme i Økonomiudvalget 7. februar og i Byrådet 22. februar.

Efterfølgende skal udbudsmaterialet godkendes i udvalget for Sundhed og Omsorg, og det vil kunne ske på mødet 26. februar.

Udvalgsmøde med en ny gang genoptræning