LANDSNYHEDER lørdag 27.01.2018
MARIAGERFJORD: En række folkevalgte og kommunalt ansatte i Maria-gerfjord Kommune inviterer i april sig selv på middag på plejehjemmene i kommunen, hvor de vil optræde som smagsdommere.

Der skal vælges to hold. Det ene tager sig af plejehjemmene, og det andet af maden, der leveres af to eksterne udbydere.

Såvel plejehjemmene, som de eksterne udbydere af mad, ved på forhånd, hvornår der er ekstra munde at mætte.

Udvalget for Sundhed og omsorg skal på sit kommende møde vælge medlemmer, der skal optræde i panelerne.

Dommerpanelet, der skal tage sig af plejehjemmene, kommer til at bestå af en repræsentant fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, distriktsleder Hanne Virkman, Renée Malthe Rinke Roldsgaard, der er kostfaglig kvali-tets-og udviklingsmedarbejder og så en repræsentant for Seniorrådet.

Panelet, der skal smage på maden udefra får nogenlunde samme sam-mensætning, men repræsentanterne for blandt andet Udvalget for Sund-hed og Omsorgs behøver ikke at være samme person.

Dommerne lægger ud på De gamles Gård 3. april. Dagen efter bliver det Fjordvang og Skovgaarden. 11. april kommer dommerpanlet til Teglgår-den i Als, 18. april gælder det Bernadottegaarden, 19 april Hobro Alder-domshjem, Solgaven 25. april og Myhlenbergparken i Arden 26. april

Dommerne skal smage på maden fra de eksterne leverandører den 23. april, og det kommer til at foregå på Solgårdscentret.


Rent og godt vand fra
ALS VANDVÆRK