LOKALE NYHEDER fredag 26.01.2018
MARIAGERFJORD: Når der fra 22. til 27.
maj er korfestival i Mariagerfjord Kom-
mune kan det meget vel blive med del-
tagelse af et stort kinesisk børnekor.

Udvalget for Kultur og Fritid skal drøfte
sagen på sit møde tirsdag 30. januar i
Mariager.

Det er kulturskoleleder Finn Svit, der
har skabt kontakt til en kinesisk skole i
JinHua. Skolen har et ifølge Finn Svit et
meget professionelt børnekor med ca.
60 medlemmer.

I forbindelse med efterfølgende kontakt
til kineserne, er det blevet klargjort over-
for dem, at de selv skal afholde alle rej-
seudgifter til nærmeste danske lufthavn.
Mariagerfjord Kommune vil imidlertid
sørge for indkvartering og bespisning
mod koret giver et antal koncerter.

Man forestiller sig, at der evt. skal være
fem skolekoncerter med børnene fra
Kina. Der skal ske et samarbejde mel-
lem det kinesiske kor og kulturskole-
elever, der optræder ved en gallafore-
stilling. Desuden en aftenkoncert som en del af børnekulturugen og korfestivalen.

I oplægget til udvalgsmedlemmerne hedder det blandt andet også, at det kan overvejens at lave et genvisit med Mariagerfjord Pigekor, hvis der kan skaffes ressourcer på et senere tidspunkt.

Endelig kan det overvejes at skabe et erhvervsnetværk mellem Mariagerfjord og byen JinHua, der har otte millioner indbyggere.

De kommunale udgifter er løseligt anslået til 110.000 kr. Det drejer sig om fem overnatning til 60 personer på vandrehjem, hvilket anslås til 60.000 kr. Bus i fem dage vil koste rundt regnet 20.000 kr. og så bespisning til 30.000 kr.
60 sangglade kinesiske børn kommer muligvis på deres livs rejse.
Et spørgsmål om økonomi i Kina og Mariagerfjord Kommune: