LOKALE NYHEDER fredag 26.01.2018
MARIAGERFJORD: Det kan komme til at knibe med at skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til at passe og pleje kommunens ældre og syge.

Udvalget for Sundhed og Omsorg skal drøfte sagen på sit næste møde, mandag 29. januar i Hadsund.

FAO og Kommunernes landsforening har offentliggjort en fælles rapport om rekrutteringen på SOSU-området i kommunerne. Den viser, at manglen på personale allerede nu er alvorlig og at problemet vil blive endnu større, hvis der ikke gribes ind.

Det er blandt andet på den baggrund udvalget skal drøfte, hvor man eventuelt skal sætte ind for at gøre området mere tiltrækkende.

Antallet af elever, som hver kommune ansætter og dermed medvirker til at uddanne, er fastsat af en dimensionering. Dimensioneringen baserer sig på anbefalinger fra KL til Kommunernes Kontaktråd (KKR) i Nordjylland ud fra prognoser om det fremtidige behov for SOSU-personale.

I Mariagerfjord Kommune var dimensioneringen til og med 2016 på 53 social- og sundhedshjælpere pr. år samt 13 social- og sundhedsassistentelever pr. år.

Indtil 2015 var der ingen problemer med at få de elever, der var dimensionering til, men antallet af elever på hhv. den ene og den anden uddannelse svarede dog ikke til Mariagerfjord Kommunes behov.  Kommunerne får flere og flere komplekse opgaver i ældreplejen, da der bliver flere ældre borgere, flere livsstilssygdomme, tidligere udskrivelse fra sygehus m.m.

I Mariagerfjord Kommune er dimensioneringen nu 16 social- og sundhedshjælperelever pr. år samt 25 social- og sundhedsassistentelever pr. år


I 2017 og første optag i 2018 har Mariagerfjord Kommune ansat det antal elever, som kommunen er dimensioneret til. Der er optaget to social- og sundhedshjælperelever mere end dimensioneringen.

Den uddannelsesansvarlige i Mariagerfjord Kommune arbejder på at øge interessen for at søge ind på SOSU-uddannelserne. For blandt andet at tiltrække de unge fra Mariagerfjord Kommune arbejdes der i samarbejde med SOSU Nord på at få et Grundforløb 2 på Tradium i Hobro, for på den måde at tiltrække flere lokale unge.

Lederne indenfor ældreområdet oplyser alle, at det er svært at rekruttere SOSU-personale - især social- og sundhedsassistenter. Der er mangel på social- og sundhedsassistenter, og med den nye ordning i 2017, hvor uddannelsen blev længere, vil der fra maj 2018 til juni 2019 ikke blive færdiguddannet social- og sundhedsassistenter.