LOKALE NYHEDER onsdag 24.01.2018
NORDJYLLAND: Poul Erik Jakobsen tiltræder 1. februar den nye stilling som centerdirektør ved Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN). Dermed skal han stå i spidsen for at føre de visioner ud i livet, som Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden indgik aftale om i december 2017. Bestyrelsesformand for SDCN og koncerndirektør i Region Nordjylland, Anne Bukh, er tryg ved at overlade opgaven til Poul Erik Jakobsen.

- Han har fra starten været dybt engageret i processen med at støbe grundstenene for SDCN, så vi har kunnet lave en visionær samarbejdsaftale med Novo Nordisk Fonden, der kan være med til at løfte diabetesområdet for borgerne i hele regionen, siger Anne Bukh.

57-årige Poul Erik Jakobsen kommer fra en stilling som ledende overlæge for det endokrinologiske speciale på Aalborg Universitetshospital, som han i sin nye stilling fortsat vil have det overordnede ansvar for. Han har tilbragt hele sin medicinske karriere i det nordjyske sundhedsvæsen, og ser nu frem til at bidrage yderligere til udviklingen af diabetesområdet i Nordjylland fra sin nye platform.

- Jeg brænder for at fortsætte en proces, der er kommet godt fra start. Nu skal vi have udfoldet alle drejebogens fantastiske initiativer og muligheder, så de kan blive til glæde og gavn for alle nordjyske diabetespatienter og forhåbentlig inspirere til ny patientnær diabetesbehandling ud over regionens og landets grænser, siger Poul Erik Jakobsen.

Aftalen med Novo Nordisk Fonden blev underskrevet 11. december med opstart 1. januar 2018. Den medfører en bevilling på 795 mio. kr. til etablering af nye, fysiske rammer for Steno Diabetes Center Nordjylland samt initiativer vedrørende supplerende behandling, forskning, tværsektorielt samarbejde, uddannelse og kompetenceudvikling samt regionens særkende "Digital Sundhed og Diabetes".Indfasningsperioden for SDCN forløber i perioden 2018 til 2022, hvor SDCN forventes at være færdigbygget og gå i fuld drift. Selve centeret bliver placeret i sammenhæng med Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst.

   FAKTA:
   Poul Erik Jakobsen
   - 57 år
   - Fra Kolding men bosiddende i Aalborg siden 1989.
    - Ledende overlæge for det endokrinologiske speciale på Aalborg 
   Universitetshospital siden 2014.
    - Medicinsk kandidat fra Aarhus Universitet i 1989.
    - Speciallæge i medicinsk endokrinologi i 2001.
    - Speciallæge i intern medicin i 2002

Steno Diabetes Center Nordjylland
henter direktør i egne rækker
Poul Erik Jakobsen