LOKALE  NYHEDER søndag 04.02.2018
SKELUND/VEDDUM: Mellem 30 og 40 mennesker trodsede fredag sent på eftermiddag kulden og blæsten for at overvære, at lyset på cykel- og gangstien, den tidligere banestrækning, mellem landsbyerne Skelund og Veddum officielt blev tændt.

Det var formændene for Skelund Landsbyforening og Veddum landsbylaug, Marion Engelhard og Leo Korsgaard, der fra henholdsvis Skelund- og Veddumsiden klippede to bånd over og dermed lysmæssigt bandt de to landsbyer tættere sammen.

Lyset på den godt én kilometer lange strækning er koblet til gadelyset i henholdsvis Veddum og Skelund, og gadelyset tændes ikke samtidig i de to bysamfund. Veddum tænder først og ca. en halv time efter kommer Skelund med, og det sætter også sit præg på cykelstien, hvor den nordligste halvdel tænder først.

Det er formand for det lokale menighedsråd og medlem af Veddum Landsbylaugs ledelse, Jan Thøgersen, der har trukket det store læs med at få etableret lamper på strækningen.

Ved sammenkomsten rettede han en tak til alle, der blandt andet økonomisk har bidraget til projektet. De to foreninger har selv indsamlet 125.000 kr. Mariagerfjord Kommune har støttet med 350.000 kr. og Landdistriktsrådet med 100.000 kr.

Oprindeligt var det tanken, at der på masterne skulle opsættes censorer, så lyset først blev tændt, når der var nogle, der færdedes på strækningen. Den kommunale forvaltning regnede sig frem til, at der ville gå mindst 30 år i sparet strømforbrug inden ekstrainvesteringen var tjent ind, så den løsning blev fravalgt.

Sammenkomsten fandt stred på broen over bækken mellem de to byer, og efter taler og snoreklipning stod den på kaffe og kage og en lille skarp til at varme sig ekstra på.

Ved Skelund, hvor de gående og cyklende skal over Korupvejen, er der opsat ekstra lamper, så bilisterne i god tid kan se, at der kan være bløde trafikanter forude.
Formand for det lokale menighedsråd, Jan Thøgersen, takkede alle, der har bidraget til cykelstilyset mellem de to landsbyer.
Formand for Veddum Landsbylaug, Leo Korsgaard, klippede det røde bånd på Veddum-siden.
30-40 mennesker trodsede kulden for at deltage i den officielle lystænding på stien mellem Skelund og Veddum.
De to formænd, Marion Engelhard, Skelund og Leo Korsgaard, Veddum, gav hinanden en krammer.