LOKALE  NYHEDER mandag 05.02.2018
HADSUND: Et flertal i det det ny Udvalg for Teknik og Miljø, der tiltrådte ved årsskiftet, har sat kommuneplan og lokalplan for Hadsund på stand by.

Det rammer i første omgang et mindre boligområde ved Lyngbakken på Hadsund Syd.

Flertallet i udvalget ønsker, at en endelig stillingtagen til kommune- og lokalplanen skal afvente den samlede byudviklingsplan for hele Hadsund, der forventes igangsat i 2018.

Formand for udvalget, Jørgen Hammer Sørensen (O) var ikke enig med udvalgsflertallet. Han stemte imod, idet han ønskede planen godkendt.

Lokalplanområdet omfatter et knap 5.000 kvadratmeter stort areal, beliggende ved et eksisterende boligområde ved Sørupvej/Lyngbakken. Lokalplanen udvider området med to boligparceller, hvoraf den ene parcel er bebygget.

Lokalplanen har været i offentlig høring i 4 uger.

I forbindelse med offentlighedsfasen indkom der indsigelser, men det er fagenhedens vurdering, at der med de fremkomne høringssvar ikke er modtaget nyt i sagen, som giver anledning til ikke at vedtage lokalplanforslaget

Den indstilling fulgte flertallet i udvalget imidlertid ikke.

Jørgen Hammer Sørensen, formand for Udvalget for Teknik og Miljø.
Store og små, unge og ældre er velkomne i
OLYMPIA