LOKALE NYHEDER torsdag 11.01.2018
ALS: Arbejdsgruppen i Als, der med kommunal bistand, arbejder med landsbyens udviklingsmuligheder har efter borgermødet på Havbakkeskolen onsdag aften fået en bred vifte af ideer og forslag.

Mødet i aulen på Havbakkeskolen havde samlet godt hundrede mennesker, der efter en række indlæg delte sig op i en halv snes grupper, der hver gav sig i kast med i forvejen fastsatte emner, og der blev arbejdet i godt en times tid inden grupperne fremlagde, hvad de var kommet frem til. Tingene blev også skrevet ned på papir.

Det bliver i de kommende dage konsulent Jeanette Lunds opgave at sammenfatte det hele, så det bliver muligt at afstikke konkrete planer for udvikling af landsbyen.

Negativ udvikling skal vendes
Det var initiativtagfer til hele projektet, Jan Gerts, der bød velkommen. Han opridsede forhistorien, og derefter var det Jens Lykke fra Mariagerfjord Kommune, der orienterede om mulighederne for at vende en negativ befolkningsmæssig udvikling til en positiv udvikling. Prognoserne varsler en negativ udvikling på to procent, men det vil  være muligt at vende denne udvikling, sagde han.

Jeanette Lund orienterede om at tænke strategisk, og hun ledede efterfølgende slaget med gennemgang af en halv snes gruppers arbejde.

En gruppe arbejdede med udvikling af midtbyen omkring gadekær og anlæg. Flere grupper gav sig i kast med havbakkerne, stranden og molen og en anden gruppe så nærmere på udvikling af Als hallen som det centrale samlingssted i byen.

Også plads til en svømmehal
En gruppe havde hentet de store visioner frem. MN så gerne opført en stor svømmehal i tilknytning til idrætshallen på arealet hvor der nu er en multibane, som så må holde flyttedag. Idrætshal, svømmehal og boldklubbens opvisningsbane skulle gøres til et hele.

Der var også et forslag om etablering af en mountainbikebane på Ravnbjerg, en toiletbygning ved stranden, oprettelse af en erhvervsforening, opstilling af infocentre samt en kilometerlang forskønnelse med vejtræer frem til byskiltene nord og vest for Als.

Ros til borgerne i Als
Formand for Landdistriktsrådet i Mariagerfjord Kommune, Kim Knudsen, Hørby, deltog også i borgermødet i Als. Han blandede sig ikke i diskussionen, men udtrykte efterfølgende stor tilfredshed med fremmødet og det engagement, der blev lagt for dagen.

Også Jan Gerts udtrykte stor tilfredshed med mødet, og han lovede, at man i styregruppen vil sørge for, at alle, der på borgermødet tilmeldte sig arbejdsgrupper, vil blive holdt i ørerne, så tingene ikke bare glider ud i sandet.

Als-borgerne:
Prognose om negativ udvikling
i Als skal gøres til skamme
Gruppearbejdet er kommet i gang. Her arbejdes der med udbygning og forskønnelse af molen ved stranden.
Jan Gerts byder velkommen til de mange Als-borgere.
Konsulent Jeanette Lund ledede slagets gang under gruppearbejdet.
Den indledende orientering strakte sig over en times tid, måske lidt i overkanten, mente flere, som gerne ville i gang med gruppearbejdet.
Poul Lundsgaard i et tænksomt øjeblik under gruppearbejdet.
Steen Risager fremlægger gruppearbejde.
Der blev lyttet.