LOKALE NYHEDER tirsdag 09.01.2018
ALS: For den lille brandstation i Als betyder kontrakten mellem Falck og Nordjyllands Beredskab, der trådte i kraft ved nytår, at det lokale mandskab så vidt muligt skal klare sig selv.

-For os brandm
ænd vil vi mærke det, når stationen i Hadsund kommer for at hjælper ved større indsatser, så vil de komme med lidt færre mænd. I løbet af året skal alle vores holdledere også efteruddannes, således vi selv kan klare de fleste opgaver, uden der behøver at komme en Indsatsleder på skadestedet, sagde brandstationsleder Niels Anker Møller ved nytårsparolen på brandstationen i Als.

For borgerne i omr
ådet vil der ikke være mærkbar forskel på før og nu, sagde han.

20 år med brandstation i Als
Brandbilen har holdt parkeret på Vestvejen i Als i en snes år, og i den periode er der foretaget 436 udrykninger, knap 22 gange pr. år. I 2017 lidt færre, 20 gange.

Niels Anker M
øller oplyste, at august blev den travleste måned med fire udrykninger. Der var tre i september og to i december. I februar var brandsprøjten på arbejde to gange, i marts tre gange, to i april, en gang i juni og tre i juli måned. I de øvrige måneder var der ingen udrykninger. Syv af gangene assisterede brandmandskabet i Als kollegaerne i Hadsund.

Ved alarm er brandbilen på
vej indenfor 5 minutter
- Til de 20 udrykninger mødte der i alt 135 brandmænd, et snit på 6,75 pr. gang. Det er super flot, og alle 20 gange er vi kørt fra garagen indenfor de lovpligtige fem minutter, sagde stationslederen, der også roste mandskabet for at møde 100 procent til de 12 lovpligtige brandøvelser.

Man har m
åttet sige farvel til et par deltidsansatte brandmænd, så i det ny år skal man søge ny brandmænd.

Niels Anker Møller rettede også en tak til JKF Industri og de andre firmaer, der stiller folk til rådighed i dagtimerne, og endelig lød der en tak til brandmændenes familier
Brandstationen i Als skal så
vidt muligt klare sig selv
Brandmandskabet i Als skal med brandsprøjten så vidt muligt klare sig selv.
Leder af brandstationen i Als, Niels Anker Møller.