LOKALE NYHEDER fredag 05.01.2018
 ØSTKYSTEN: Over 2.000 borgere i Mariagerfjord og Rebild kommu-
ner har frekventeret LOF i 2017. De har deltaget i kurser, foredrag og
debatarrangementer i årets løb.

Det oplyser skoleleder Jan Vestergaard på tærsklen til det ny år, hvor programmet også er tilrettelagt. Man starter op med 74 holdtilbud og foredrag.

-Vi bestræber os på, både at fastholde de traditionelle tilbud, vi har haft i flere år og samtidig også at være nyskabende, især på områder, hvor man ikke lige tænkte et oplysningsforbund ind som udbyder, siger Jan Vestergaard, der opfordrer til at gå på opdagelse på forbundets hjemme-side.Mulighed for små hold i landsbyerne
I 2018 bliver der mulighed for at oprette mindre hold i landsbyerne, uden at det vil fordyre kursusprisen.

Det er LOF, der har foreslået Kultur- og Fritidsforvaltningen samt kommunalpolitikerne, at man som et forsøg giver borger-ne i de små bysamfund en mulighed for at komme på kursus uden at skulle rejse langt efter det.

-Viser det sig at være opskriften på at skabe ekstra liv i landsbyernes fritidstilbud vil vi i folkeoplysningen naturligvis arbejde på, at det bliver en permanent ordning, siger skolelederen.

-Mange foreninger har set værdien af at samarbejde om tilbud til borger-ne, og for LOF´s vedkommende drejer det sig om Hjerteforeningen, Hadsund Roklub, Fyrkats venner og Ældresagen i Hadsund, hvor der samarbejdes på kurserne, siger Jan Vestergaard.
         

Frugtbart samarbejde
Han ser med tilfredshed tilbage på samarbejdet vedrørende foredrag med Kræftens Bekæmpelse Mariagerfjord og med foreningerne bag Kulturtallerkenen i Arden, Blå Kors, Røde Kors, Blå Kors værested, Kulturforeningen, Biblioteket og Ældresagen. Et samarbejde, der fortsæter i 2018.

Kulturtallerkenen i Arden blev i 2017 hædret med Kulturprisen. Som en direkte inspiration herfra er LOF også med i et nyt samarbejde. Denne gang i Hadsund med Kulturkaffe, hvor Ældresagen, spillestedet Frikvarteret, biblioteket og LOF til-byder tre spændende foredrag i Hadsund Kulturhus.

Skoleleder Jan Vestergaard håber, man vil benytte mobilnum-mer 2447 9969 eller mailadressen
mariagerfjord@lof.dk  hvis man har spørgsmål til pro-grammet, savner noget eller har ny ideer til tilbud, LOF kan tage op.

         

Skoleleder Jan Vestergaard