LOKALE NYHEDER  2. juledag 26. december 2017
MARIAGER: Finanstilsynet har løfte en pegefinger mod Østjydsk Bank med hovedsæde i Mariager. Det betyder blandt andet, at banken skal foretage en genopretningsplan.

Tilsynet sluttede gennemgangen i bankens lokaler med denne julehilsen 21. december.

Finanstilsynet har pålagt banken at foretage ekstra nedskrivninger på 132 mio. kr. De ny nedskrivninger relaterer sig til bankens store arrangement med svaghedstegn, blandt andet som følge af en ændret bonitet og i forbindelse med afvikling af større nødlidende arrangementer.

Allerede 30. september fastsatte Finanstilsynet et individuelt kapitalkrav til banken på 20,5 procent.

Med de påbudte nedskrivninger er bankens kapitalprocent på 14,6 procent sammenholdt med kapitalkravet på 20,5.

I en redegørelse oplyser bakdirektør Max Hovedskov, at banken pr. 1. januar 2018 overholder lovens mindstekrav om en kapitalprocent på 8, men ikke overholder det fastsatte individuelle kapitalkrav.

Østjydsk Bank har fået påbud om senest 10. januar næste år at indsende en genopretningsplan til Finanstilsynet. Planen skal indeholde en beskrivelse af de tiltag, som banken vil gennemføre for at bringe kapitalprocenten over det individuelle kapitalkrav.

Banken har også fået besked på, at som tingene ser ud, må man ikke betale udbytte til aktionærerne eller renter på hybrid kernekapital og anden ansvarlig kapital. Desuden må banken ikke påtage sig væsentlige ny risici.

Påbuddene er gældende indtil banken igen overholder det påbudte individuelle kapitalkrav.Løftet pegefinger fra Finanstilsynet
mod Østjydsk Bank i Mariager
-Det er beklageligt, at banklen er kommet i denne situation. Vi har de senere år arbejdet målrettet med at afvikle en række nødlidende erhvervsengagementer, men må erkende, at det er overordentligt kapitalkrævende at have mange store eksponeringer med svaghedstegn, oplyser bankdirektør Max Hovedskov.

-Bankens ledelse har igangsat arbejdet med at udarbejde en genopretningsplan, som kan løse bankens aktuelle kapitaludfordringer, slutter bankdirektøren.