LOKALE NYHEDER  1. juledag 25. december 2017
NORDJYLLAND: Når Jess V. Laursen, Skelund, første gang i det ny år sætter sig i en stol i det nordjyske regionsråd, bliver det på en mere ydmyg plads i salen. Fra at være rådets næstformand har han, efter eget ønske, valgt en plads som menigt medlem.

I dette indlæg ser han tilbage på de fire år, hvor han har beklædt den mere fremtrædende post og været tæt på de beslutninger, der er truffet i rådet, og som har haft indflydelse på mange nordjyders hverdag.

- Det var en forrygende start med ambulanceudbuddet, som kom på plads, og Falck er fortsat leverandør af tjenesten i Region Nordjylland. Vi fik desuden ændret sygehusstrukturen fra fire ledelser til to ledelser. Det betyder, at samarbejdet på tværs af sygehusledelserne er optimeret, siger Jess V. Laursen.

Om det ny universitetshospital i Aalborg Øst, siger han, at det er en spændende proces og en stor nordjysk byggeplads med mange hundrede håndværkere på dagligt arbejde. Man forventer stadig, at byggeriet står færdig i 2020, så man er godt i gang med de udfordringer, der er, og som der har været undervejs. Psykiatrien følger også med til Aalborg Øst området, siger han.

- Og Novo har her op til julen 2017 underskrevet en aftale sammen med Region Nordjylland om at oprette et Steno-center til den stigning af diabetespatienter, der forventes at komme i vores samfund, siger den afgående næstformand i Regionsrådet.

- En sammenlægning af bus og togforbindelserne i Nordjylland er også ved at komme på plads, da Nordjyske Jernbaner og Nordjylland Trafikselskab på sigt fusionerer, og i august måned 2017 fik vi de første nye "blå" tog sat ind på Bane-Danmark´s sporforbindelser i Nordjylland, fra Rebild til Hirtshals og Skagen. Vi arbejder stadig på at få Hobro og Arden koblet på samme togforbindelse. Denne sammensmeltning af bus og togforbindelser i Nordjylland vil fremadrettet gøre det, at vi kan få flere afgange og transportere flere borgere for de samme penge, siger han videre.
 
 

Fra næstformandsposten til en mere
rolig plads i det ny regionsråd
Regionsrådet har arbejdet meget på at genbesætte lægestillinger i de lægepraksis i Nordjylland, der mangler ny praktiserende læger. Denne opgave vil også i fremtiden kræve mange forhandlinger og arbejde.

- Jeg vil gerne sige tak for de seneste fire år som næstkommanderende i Region Nordjylland og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Jeg vil se frem til den næste periode i det Nordjyske Regionsråd og glæder mig til samarbejdet mellem både den politiske og den administrative del af ledelsen i regionen, slutter Jess V. Laursen.

 

Jess V. Laursen