LOKALE NYHEDER onsdag 06. december 2017
MARIAGERFJORD: Handicaprådet skal på sit møde i midten af december nedsætte et nyt, der skal fungere fra 1. januar 2018 til udgangen af udgangen af december 2021.

Flere af de ti navne i det ny råd er på plads, men man mangler de byrådsvalgte repræsentanter. De bliver udpeget i dag 6. december, hvor byrådet holder et konstituerende møde.

Handicaprådet består af tre medlemmer udpeget mellem det nyvalgte byråds medlemmer, fire medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer i Mariagerfjord-afdelingen og et medlem udpeget af handicaporganisationer udenfor Dansk Handicaporganisationer eller et medlem udpeget af forældre til handicappede børn og unge bosiddende i Mariagerfjord Kommune.

Dertil kommer et medlem uden stemmeret fra den kommunale administration.

Danske handicaporganisationer har udpeget følgende medlemmer:

Torben A. Jensen med suppleant Vivi Harbo Christiansen Lene Nielsen med suppleant Jytte L. Sørensen Svend Jensen med suppleant Bjarne Eriksen Bent Manø H. Karlsen med suppleant Grete Busk Karlsen

Forældre til handicappede børn og unge har udpeget: Anne Katrine Buck uden suppleant.

Nyt handicapråd skal i arbejdstøjet