LOKALE NYHEDER tirsdag 05. december 2017
MARIAGERFJORD: Det nyvalgte seniorråd i Mariagerfjord Kommune har konstitueret sig med Jens Peter Ellefsen, Arden, som formand. Som næstformand valgtes Lene Lundsgaard, Mariager.

Til formandsposten var der indstillet to medlemmer. Foruden Jens Peter Ellefsen, Jens Jensen, Hobro, men han ønskede ikke valg, og derefter var alle enige om at pege på Jens Peter Ellefsen, der også besad formandsposten i det "gamle" seniorråd.

Det var det ældste siddende medlem af seniorrådet, Jytte Frederiksen, der ledede mødet frem til, der var valgt formand

Det nyvalgte seniorråd består af følgende: Jens Jensen, Hobro, Lene Lundsgaard, Mariager, Jens Peter Ellefsen, Arden, Birthe Jørgensen, Hadsund, John Bastrup, Hadsund, Mariane Enevoldsen, Ø. Hurup, Ole Knudsen, Hobro, Jytte Frederiksen, Hobro, Lisbeth Roth, Hadsund, Finn Frandsen, Als/Hadsund, Erik Jensen, Hobro og Thorkild Løkke, Hadsund.

Der blev på mødet også valgt medlemmer til Beboer- og pårørenderåd ved kommunens plejecentre. Seniorrådet udpegede et medlem og en stedfortræder til hvert plejehjem.

Til Bernadottegården i Hadsund valgtes John Bastrup med  suppleant Finn Frandsen
De Gamles Gård, Assens: Birthe Jørgensen med suppleant Mariane Enevoldsen
Fjordvang, Mariager: Finn Frandsen med suppleant Erik Jensen
Hobro Alderdomshjem: Jytte Frederiksen med suppleant Ole Knudsen
Myhlenbergparken, Arden: Erik Jensen med suppleant Jens Peter Ellefsen
Skovgården, Hadsund: Lisbeth Roth med suppleant Birthe Jørgensen
Solgaven, Hobro: Jens Jensen med suppleant Ole Knudsen.
Teglgården, Als: Mariane Enevoldsen med suppleant John Bastrup
 Man godkendte også mødekalenderen for det kommende år. Der bliver hver gang mødestart kl. 13.
Endelig blev det besluttet, at møderne i Seniorrådet indledes med en sang.
Seniorrådet i Mariagerfjord har sat navn
på ny formand
Jens Peter Ellefsen