LOKALE NYHEDER mandag 04. december 2017
MARIAGERFJORD: Udvalget for Sundhed og Omsorg i Mariagerfjord Kommune har fået et ekstra punkt på sin dagsorden på decembermødet. Det er regnskab og budgettal for hjemmeplejen i det kommende år, der ikke er justeret korrekt og derfor viser en betydelig budgetoverskridelse. Det skal der rettes op på.

Det fremgår af en redegørelse, som forelægges udvalget, at hjemmeplejen i Mariagerfjord Kommune er effektivt drevet, men den anvendte timeprismodel, der blev ændret i 2015 ikke afspejler de faktiske omkostninger. Den har været for lille.

Udvalget får forelagt forslag til ny timepriser for hjemmeplejen i 2018.

Fagenheden Sundhed og Ældre har i samarbejde med Økonomi udarbejdet forslag til nye budgetterede timepriser for hjemmeplejen for 2018.I beregningen tages der afsæt i den faktiske gennemsnitsløn på 434.498 kr. i det kommende år, hvor man hidtil har taget afsæt i en gennemsnitsløn på  373.498 kr.

I budgetforliget for 2018-2021 er der tilført 7,4 mio. kr. i 2018 til Hjemmeplejen. Budgettilførslen reduceres til 5,9 mio. kr. i 2019 og til 4,9 mio. kr. i 2020, da det forudsættes, at der fortsat er mulighed for yderligere effektivisering indenfor hjemmeplejen uden at det går ud over serviceniveauet.

En økonomivurderingen ved udgangen af oktober måned viser, at hjemmeplejens merforbrug i 2017 forventes at udgøre ca. 15 mio. kr. Merforbruget set i forhold til 2016 er steget med yderligere ca. 3 mio. kr. Derfor kan der på trods af en budgettilførsel, som følge af budgetforliget i kommunen, forventes en udfordring allerede i 2018 i forhold til at skabe effektiviseringer i størrelsesordenen 3 mio. kr.

Økonomien på området vil blive fulgt tæt med månedlige opfølgninger.
Hjemmeplejens budgettal for 2018 justeres