LOKALE NYHEDER onsdag 29. november 2017
ORDJYLLAND: Et bredt politisk flertal i regionsrådet godkendte tirsdag en drejebog, der skal danne rammen om den fremtidige diabetesbehandling i Region Nordjylland og etableringen af det Steno Diabetes Center, som Novo Nordisk Fonden har indikeret at ville bevilge til regionen. Drejebogen blev vedtaget af alle partier undtaget Enhedslisten. Steno Diabetes Center Nordjylland ved det nye Aalborg Universitetshospital forventes at stå færdigt i 2022.

- De ca. 35.000 nordjyske diabetespatienter har noget at se frem til. Et Steno Diabetes Center kan give os mulighed for at gøre en betydelig positiv forskel for borgere med diabetes i hele regionen. Derudover håber vi, at det kan være med til at bremse en forventet tilvækst af diabetestilfælde ved at styrke den forebyggende indsats, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Det videre etableringsarbejde er betinget af, at drejebogen 7. december bliver godkendt af Novo Nordisk Fondens bestyrelse, som tidligere i år indikerede at ville støtte centeret med en beløbsramme på op til 700 mio. kr. Med udgangspunkt i drejebogen vil etableringsarbejdet i så fald blive overdraget til Steno Diabetes Center Nordjyllands bestyrelse fra 1. januar 2018.

Drejebogen lægger op til, at den nordjyske diabetesbehandling kommer til at foregå tæt på borgeren, og det bliver understøttet af, at centerets særkende skal være "Digital sundhed og diabetes".

- Behandling og forebyggelse skal i videst muligt omfang foregå tæt på borgerne. Centerets fokus på digitale løsninger understøtter ambitionen om at løfte og ensarte kvaliteten i behandlingen i hele regionen helt ud til den enkelte borger. Vi er stolte over at have fået "Digital sundhed og diabetes" som vores særkende. Det beror i høj grad på vores førerposition på området, bl.a. fra Telecare Nord storskalaprojektet. Centeret skal udvikle sig til et fyrtårn på det område med både regional, national og international betydning, siger Ulla Astman.

Blandt andet centerets fokus på digital sundhed betyder, at også andre patientgrupper ser ud til at kunne få gavn af satsningen på diabetesområdet.

- Generelt forventer vi, at ny viden og erfaringerne fra arbejdet med at løfte diabetesindsatsen kan bruges positivt i arbejdet med at forbedre patientforløbene for patienter med andre kroniske sygdomme.

- Det videre arbejde er betinget af, at Novo Nordisk Fondens bestyrelse 7. december godkender drejebog for Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) - SDCN's bestyrelse udpeges med koncerndirektør for Region Nordjylland som formand og reference til regionens koncerndirektion og i sidste ende Regionsrådet
Godt nyt for nordjyske diabetespatienter