LOKALE NYHEDER mandag 27. november 2017
MARIAGERFJORD: Jævnlig træning på cykel og et endemål med en cykeltur fra Mariagerfjord Kommune til Berlin i sommeren 2018 skal være med til at forbedre unges fysiske form og troen på sig selv, så de også bliver mere motiveret for at søge enten uddannelse eller arbejde.

Det er projekt Mariagerfjord Cykel, der søger Det Lokale beskæftigelsesråd om midler til at starte projektet op. Rådet drøfter sagen på sit møde 28. november i Hobro.

Der er tidligere gennemført et enkelt projekt, hvor målgruppen var unge kvinder og mænd mellem 18 og 25 år, men i det kommende vil man udvide gruppen så den omfatter unge mellem 18 og 29 år, som endnu ikke er kommet i gang.

Formålet er at motivere unge, som af forskellige årsager endnu ikke er aktive på arbejdsmarkedet, og som måske har opfattelsen af, at de ikke dur til noget.

Projektet skal være med til at give dem mere selvtillid og mod til at forsøge noget på egen hånd, således at de efter projektets afslutning står bedre rustet til at påbegynde et arbejde eller uddannelse. Der skal skabes et stærkt socialt fællesskab i gruppen, og bringe de unge i en fysisk form, så de får troen på sig selv.

Eksamen bliver en seks dages cykeltur til Berlin i sommeren 2018.

Deltagerne rekrutteres efter ansøgning og skal igennem en udvælgelsesproces for at blive optaget på holdet. Den endelige udvælgelse sker i samarbejde mellem repræsentanter fra ungdomsinstitutioner, arbejdsmarkedsforvaltning og andre relevante myndigheder.Der er plads til maksimalt 20 deltagere, og der tilknyttes en mentor for hver 3-5 deltagere.

Træningen vil byde på spinning en gang ugentlig, og der bliver cykling på landevej to gange om ugen i foråret frem til turen til Berlin.

Mellem træningssessionerne vil mentor være i kontakt med de unge via mobiltelefon eller ansigt til ansigt i det omfang det skønnes nødvendigt. De unge bliver kontaktet, hvis der ikke er en tilbagemelding på Holdsport, Facebook eller telefonisk og personlig kontakt.

Det er beregnet, at omkostningerne pr. deltager vil beløbe sig til ca. 25.000 kr. Med maksimalt 20 deltagere er det ca. en halv mio. kroner.
Motion skal styrke unges selvtillid