LOKALE NYHEDER lørdag 25. november 2017
ALS: Langt de fleste valgplakater var fjernet, da et hold frivillige lørdag formiddag riggede juleudsmyk-ningen i Als til. Der blev for sidste gang opsat plastikhjerter og -stjerne i lysmasterne gennem lands-byen.

Julen 2018 bliver med anden udsmykning i masterne. Hjerter og stjerner vil ikke kunne klare en tur til. Det blev blandt andet op-lyst på borgerforeningens generalforsamling.

Inden udsmykningen i år blev hængt op, havde repræsentanter for partierne pillet valgplakaterne ned i de fleste lysmaster, men juleudsmykningen må enkelte steder dele plads med smilende ansigter og opfordringer til at stemme på den ene og anden.

Der blev også etableret udsmykning omkring gadekæret Flou-en. I forvejen var der lavet en lang granranke, der blev ophængt bag gadekæret, og efterfølgende monteret med elektrisk lys, li-gesom der kom en mindre ranke i rækværket.

For år tilbage opgav man at rejse et juletræ i byens anlæg på Springvandspladsen og klædte derimod paraplyen med lysran-ker, og det er samme udsmykning i år.

Traditionen tro er der også lys på den store hængepil, og oven over det hele troner kirketårnet lysende hvidt i aftentimerne.
Byrådsvalget måtte vige for julen
I de fleste lysmaster er valgplakaterne pillet ned, men juleudsmykningen må i enkelte dele plads med håbefulde kandidater.
Der monteres lysranker på paraplyen.
Derr ophænges grangurilander bag Flouen.