LOKALE NYHEDER torsdag 12. oktober 2017
ØSTER HURUP: Byprojektet i Øster Hurup vil givet indgå i den kommunale lærebog for, hvordan man i fremtiden griber byfornyelsesprojekter an så at alle i et lokalområde og kommunale myndigheder føler ansvar.

- Det her er ikke offentligt byggeri, som er blevet trukket ned over hovedet på byens borgere. Det her er hele byens eget projekt, og det har været lærerigt for os som kommune at se, hvordan inddragelsen af lokale, i alt fra idéudvikling til ansøgning om midler til byggeriet, har skabt endnu større sammenhængskraft mellem lokale borgere, foreninger, erhvervsliv og kommune, siger chefkonsulent for vækst og udvikling i Mariagerfjord Kommune, Trine Søndergaard Pedersen,

Vi vil alle projektet
 -Vi vil alle projektet, og alle har bidraget til, at det skal lykkes. Derfor er det også lykkedes, tilføjer hun og oplyser, at det bestemt ikke kan udelukkes, at man vil benytte sig af samme fremgangsmåde, når der skal søsættes andre lignende projekter rundt om i kommunen.

Det er Mariagerfjord kommune, det lokale borgerudvalg KUP (Kystudviklingsprojektet) og arkitektfirmaet Møller & Grønborg, der sammen har stået fadder til projektet, der er blevet til ved hjælp af støtte fra blandt andet Real Dania fonden og erhvervsstyrelsen.

Lasse Kristensen er en af de Øster Hurup borgere, der som medlem af KUP har været med til at forme og igangsætte projektet.

Han er stolt over, at man i en lille by som Øster Hurup har formået at få søsat et så spændende byfornyelsesprojekt.

En attraktiv by at bo i og besøge
- Som den lille by vi er, er vi afhængige af, at vi har nogle ting, der gør, at både turister og mulige tilflyttere finder vores by attraktiv. Derfor ønsker vi os en by, som fremstår flot, og som er attraktiv at bo i. Med det nye bytorv, og især udsigtstårnet, får vi et flot vartegn for byen. Jeg er ikke i tvivl om, at bytorvet kommer til at blive et naturligt samlingspunkt, både i sommerhalvåret, men også udenfor sæsonen. Det nye torv bliver ideelt til aktiviteter og arrangementer for og af byens borgere, siger Lasse Kristensen, der glæder sig over den store opbakning fra byens borgere.


Borgere, kommunale myndigheder og arkitektfirma sammen om udviklingen af "Det gode liv i Øster Hurup".
Borgere og arkitekter hånd i hånd
Det er Arkitektfirmaet Møller og Grønborg, som med input fra Øster Hurups borgere har tegnet det nye bytorv. Og det har været en spændende proces for Anne Hartvig Mogensen, der er rådgivende arkitekt på projektet.

- Man ville fra kommunens og byens side gerne gøre Øster Hurup til en mere attraktiv badeby. Det, har vi i fællesskab fundet frem til, skal ske ved at skabe et arkitektonisk smukt udendørs brugsareal, der med sin placering trækker hav, strand og den kystnære natur helt ind i byen, siger Anne Hartvig Mogensen.

I forbindelse med etableringen af bytorvet vil der også blive anlagt en gangpromenade, der skal løbe fra det nye torv og ned til havnen.

Hos Møller og Grønborg har man med succes tidligere lavet, omend i mindre skala, lignende projekter, blandt andet i Blokhus. Anne Hartvig Mogensen tror derfor også på, at Øster Hurup kommer til at nyde godt af det byfornyende tiltag.

- Øster Hurup får et attraktivt samlingspunkt for aktiviteter og meget andet. Der bliver for eksempel plads til, at man kan køre en mobilscene ind på pladsen, så man kan afholde koncerter, og så er pladsen jo nærmest koblet sammen med multihuset, hvilket gør, at de og mange af byens andre foreninger får et udendørsrum, de kan bruge til aktiviteter og arrangementer. Samtidig er der i arkitekturen gjort plads til leg og bevægelse, sådan at opsætningen ikke kun er til pynt, slutter hun.

Sammenhold gør stærk
i Øster Hurup