LOKALE NYHEDER onsdag 11. oktober 2017
MARIAGER: Veteranjernbanen mellem Mariager og Handest har fået bevilget 2.033.000 kr. fra Trafikministeriets særlige veteranjernbanepulje ud af i alt 10,1 mio. kr. på landsplan.

Pengene skal bruges til at nedlægge 3.000 brugte sveller på en 12 kilometrer lang strækning mellem Lundalen og Handest. Det betyder, at ca. hver sjette svelle kan skiftes.

Man modtog sidste år 8.000 brugte sveller uden  beregning ,bortset fra transporten. Det er en del af disse sveller, man bruger.

Arbejdet ventes igangsat i begyndelsen af november måned og afsluttet i midten af april næste år.

Af de i alt godt to mio. kr. er det ca. 1,8 mio. kr. der skal bruges på svellearbejdet. Dertil kommer så 110.000 kr., der skal bruges til at dræne sporområdet i Mariager.

Den statslige bevilling muliggør, at en del af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb kan indhentes, men der vil også i de kommende år være behov for ekstern medvirken til finansiering af nødvendige arbejder i sporet. Det bemærkes, at der ikke i denne omgang sker udskiftning af skinner. Man har prioriteret svelleudskiftningen, idet svellerne for en stor dels vedkommende er i ringe stand, hedder det blandt andet i en meddelelse, som Udvalget for Kultur og Fritid har taget til efterretning.
.
På længere sigt er det fortsat hensigten at udveksle de mest slidte skinner med bedre brugte. I den forbindelse arbejder man fortsat med optagning af ca. 1,5 km sidespor på Silkeborg Station.

Det kommunale udvalg blev også orienteret om, at man fra banens side har intensiveret markedsføringen, og det har givet resultat. Sommersæsonen 2017 og især trekantruten sammen med NT og Svanen er gået rigtig godt.

Der er ikke tal for fremgangen, men passagertallet er noget over sidste års, som også udviste fremgang.

Veteranbanen havde 28. juni besøg af tre inspektører fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen som ved et syv timer langt besøg gennemgik banens dokumentation for sikkerhed.

Tilsynet forløb godt, og tilsynsrapporten er overdraget Mariagerfjord Kommune.
Nyt tømmer under hjulene
på veterantoget i Mariager