LOKALE NYHEDER mandag 9. oktober 2017
ØSTER HURUP: Fruerlundparkens ønske om økonomisk kommunal hjælp til et nyt halvtag ved parkhuset fik en positiv behandling i Udvalget for Kultur og Fritid.

Udvalget er indstillet på at bidrage med et tilskud fra Udviklingspuljen, men besluttede at udskyde den endelige beslutning til næste møde, hvor man gerne vil have en oversigt over hvordan det ligger med fondsansøgninger.

Parken umiddelbart syd for Øster Hurup har investeret betydeligt i området indenfor de seneste år.

I parkhuset er der bl.a. indkøbt nye møbler, derudover er der lagt nyt gulv. Senest er der blevet etableret et nyt køkken i starten af 2017. Under halvtaget udenfor parkhuset er der lagt fliser, så det burde være attraktivt at opholde sig der. Dog er der nu udfordringer med at taget er utæt flere steder.
Fruerlundparkens bestyrelse ansøger Udvalget for Kultur og Fritid om tilskud til udskiftning af 450 m2 trapeztagplader. Parken har ikke de fornødne likvide midler til et nyt tag. Tilbudsprisen lyder på 189.500 kr. inkl. moms.Frivillige inddrages i nedtagning af eksisterende tag og foreningen bidrager selv med 25.000 kr. Desuden har foreningen søgt flere fonde, og afventer svar.
Udvalget for Kultur og Fritid ser med
milde øjne på Fruerlundparken
Det er dette halvtag ved parkhuset, man gerne vil have udskiftet.