LOKALE NYHEDER mandag 9. oktober 2017
Spinkelt flertal i udvalg bevilgede 50.000 kr. til nødlidende biograf
HOBRO: Et spinkelt flertal i Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på sit seneste møde at give Hobro Filmteater et ekstraordinært tilskud på 50.000 kr.

biografen har oplevet faldende billetsalg og dermed en vigende omsætning

Filmteatret i Hobro er på linje med Hadsund Bio en foreningsdrevet biograf med en daglig leder, der er ansat på deltid. Udover almindelig filmforevisning foregår der en mængde andre forevisninger med bl.a. Børnefilmklub med 48 forestillinger pr. år og et stabilt medlemstal på 550-600 børn.
Filmteatrets bestyrelse har afdækket de aktuelle udfordringer og muligheder og udarbejdet en handleplan.
Den kommunale administration indenfor området har foretaget en sammenligning med biografen i Hadsund baseret på tallene fra 2016. her viser det sig, at biografen i Hadsund havde en betydelig større omsætning 973.000 kr. mod Hobro´s 702.000 kr.

Omsætningen i kiosken i Hadsund Bio var også betydelig større. Den blev på 410.000 ker mod Hobro´s 170.000 kr.


Hadsund Bio modtager ikke kommunalt tilskud, men bor gratis i det kommunale Hadsund Kulturcenter. Biografen i Hobro, der benytter det foreningsejede Hobro teater modtog i 2016 et kommunalt tilskud på 167.000 kr. Lokalomkostningerne i Hobro løb alt i alt op i 165.000 kr. mod 112.000 kr. i Hadsund.

Lønomkostningerne i Hob ro beløb si til 286.000 kr. mod 211.000 kr. i Hadsund. Administrationen i Hobro var væsentlig billigere 179.000 kr. mod Hadsund´s 281.000 kr.

Hobro-biografens bestyrelse søgte om de 50.000 kr. på årsbasis til at ned bringe huslejen frem til biografen kan integreres i et eventuelt nyt kulturhus i Hobro.

For at yde det ekstraordinære tilskud stemte Jørgen Pontoppidan (V), Jane Grøn (A), Svend Skifter Andersen (A) og Jette Rask (A). Imod stemte Helle Mølgaard (V), Jan T. Andersen (O) og Henrik Sloth (V).