ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER søndag 8. oktober 2017
HADSUND: Udvalget for Teknik og Miljø skal på sit møde mandag tage stilling til et kommuneplantillæg og lokalplan, der skal give mulighed for at etablere et boligområde ved Lyngbakken på Hadsund Syd.

Man skal blandt andet drøfte, om kommuneplantillægget kan vedtaget endeligt uden efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, således det kan komme ud i fire ugers offentlig høring.

Det drejer sig om et 4500 kvadratmeter stort areal, der skal kunne udstykkes til to parceller og bebygges med to parcelhuse, der må være i to etager og maksimalt 8,5 meter højt.

Kommunens embedsmænd indenfor området vurderer, at forslag til Kommuneplantillægget for boligområde ved Lyngbakken opfylder betingelserne for, at Udvalget for Teknik og Miljø kan sende planforslaget i høring uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Mariager Fjord
Plads til et par ekstra parcelhuse på Hadsund Syd