ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER lørdag 7. oktober 2017
MARIAGERFJORD: Fagenheden Handicap i Mariagerfjord Kommune ønsker at skabe flere muligheder for, at handicappede kan få et arbejde, der passer til deres handicap og på den måde skabe større livskvalitet for handicappede borgere i kommunen.

I den forbindelse ønsker man nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til udvikling af området for beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap.

Handicaprådet vil på sit møde 11. oktober blive bedt om at udpege to medlemmer til en sådan arbejdsgruppe. Repræsentanterne behøver ikke have sæde i rådet, men skal have interesse for at arbejde med udvikling af handicapområdet.

Arbejdsgruppen forventes at bestå af to medlemmer udpeget af Handicaprådet, fagchefen, leder af Beskyttet Beskæftigelse, Søtte Cilleborg, leder af Beskæftigelse Handicap, Line Boné Poulsen, og en medarbejderrepræsentant.

Formålet med arbejdsgruppen er at se på mulighederne for, at der er en varieret palette af beskæftigelsesmuligheder for borgere med handicap i Mariagerfjord Kommune.

Fagchefen vil på det første møde i arbejdsgruppen præsentere en oversigt over de nuværende muligheder. Allerede nu har Fagenheden Handicap fokus på, at der mangler gode muligheder for, at handicappede kan være i beskæftigelse på en privat arbejdsplads med støtte samt muligheden for at arbejde i en socialøkonomisk virksomhed. Desuden ser det ud til, at beskæftigelsesmulighederne er uens fordelt fjorden rundt, og at der mangler beskæftigelsestilbud til en yngre målgruppe.

Første møde vil blive holdt på Den Beskyttede Beskæftigelse på Sverigesvej i Hadsund.

Arbejdsgruppens medlemmer inviteres desuden til en landskonference i Kolding 2. november for at få inspiration til det videre arbejde.

Arbejdsgruppen skal forvente at deltage i fire-fem møder samt i landskonferencen.


Mariagerfjord:
Der skal skabes flere jobmuligheder til handicappede