ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER fredag 6. oktober 2017
ØSTER HURUP: Det var borgmester Mogens Jespersen, der fredag eftermiddag gravede det første lille hul til det omfattende byprojekt i Øster Hurup. Et hul, der skal være med til at vende turistbyen mere mod havn og strand.

I de kommende dage og uger tager store entreprenørmaskiner over og dækker borgmesterens gravearbejde til igen.

På stedet, hvor kommunens førstemand satte den blankpolerede spade i jorden, bliver der et grønt område i tilknytning til Multihuset, og her rejses også et tårn, hvorfra der bliver udsigt til både hav og havn.

Starten på projektet var begunstiget af fint vejr. De mange menne-sker, der var mødt op ved Multihuset, kunne glæde sig over at stå i solskin og i tilgift havde den lokale borgerforening og Event Øster Hurup sørget for, at der både var øl og vand til gæsterne samt røde og ristede pølser.

Den gamle skole og tidligere lærerbolig er blevet fjernet og har ef-terladt et par store dynger sten og grus, der siden skal danne grund-lag for en ny vejstrækning, der skal forbinde Korupvej og Langerims-vej.

Hovedparten af den oprindelige Øster Hurup skole er også blevet fjernet. Nogle meter, der er bygget samme med Multihuset, har dog fået lov til at blive stående. Her er det tanken, at der skal indrettes of-fentlige toiletter. Turistkontoret midt i byen, der også rummede offent-lige toiletter, blev allerede fjernet for nogle år siden og flyttet til vejen ud mod havnen, men fremover får de trængende midt i byen lettere til toiletterne.

Arbejdet med byplanerne for Øster Hurup blev indledt for ca fem år siden, hvor ideen med at "vende" turistbyen 90 grader blev fostret. Si-den har der været holdt adskillige møder på kommunalt plan og bor-germøder, hvor planerne løbende er blevet accepteret.

Det blev da også fremhævet af Mogens Jespersen, medens han stod parat med spaden. Han roste det gode samarbejde mellem kommu-ne og lokalbefolkningen.


Kommune og borgere hånd i hånd
om at "vende" Øster Hurup
Det er tanken, at der opføres et udsigtstårn, hvorfra man vil kunne se havn og stranden.