ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER fredag 6. oktober 2017
MARIAGERFJORD: valgstederne til det kommende byrådsvalg skal være indrettet således, at handicappede vælgere også kan afgive deres stemmer uden at blive kigget over skulderen.

Det er en ny bekendtgørelse, der er udstedt den 12. september, og som Mariagerfjord Kommune skal efterleve.

På Handicaprådets møde 11. oktober får medlemmerne forelagt de tiltag, man foreløbig er nået frem til i fjordkommunen.

Af bekendtgørelsen fremgår det blandt andet, at der skal være en filtpen i mindst et stemmerum, desuden en håndholdt lup. Videre skal der være et hæve/sænkebord i et afstemningssted.

Fjordkommune har købt filtpenne og lupper. Med hensyn til hæve/sænkeborde vil der være et til rådighed i Hobro Idrætscenter, ligesom der findes hæve/sænkeborde i Borgerservice i Hobro og Hadsund, når der skal afgives brevstemmer.

Hvis der ikke findes de pågældende hjælpemidler på det afstemningssted, man normalt benytter, kan man blive fragtet til et afstemningssted, hvor tingene er. Det vil kommunen orientere om i den lokale presse og på kommunens hjemmeside.

Valgstederne skal gøres handicapvenlige