ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER mandag 2. oktober 2017
LILLE VILDMOSE: Selv om elge og krondyr gør et stort arbejde for at holde væksten af blandt andet birk og pil nede i Lille Vildmose, har de brug for en hjælpende hånd.

Det er baggrunden for, at Vildmoseforeningen, Aage V. Jensen Naturfond og Aalborg Kommune i samarbejde holder Naturplejedag.

Et stort birketræ kan trække flere hundrede liter vand op om dagen, det vand skulle gerne forblive i højmosen, og derfor er det vigtigt, at få træerne fjernet mens de er små.

I år er der Naturplejedag lørdag den 7. oktober, og der er mødested og opstart kl. 10.00 ved Brandvagttårnet.

På dagen er der lagt ekstra træbroer ud, så det er muligt at komme ud på de mindre balker og klippe træer ned.

Det er en vigtig opgave, der bliver løst på naturplejedagen. Deltagene kommer steder, der ikke kan komme maskiner. Deltagere opfordres til at trække i gummistøvlerne og medbringe ørnenæb, sav eller økse.
Arrangørerne håber på et stort fremmøde af både børn og voksne, da det også handler om at lære børnene, at de kan gøre en forskel og er med til at passe på naturen.

Efter arbejdet vil der være frokost til de fremmødte og børnene kan teste deres viden om mosens dyr og planter i en naturquiz. Til slut får alle børn udleveret et diplom for at have bidraget til naturgenopretningen i Lille Vildmose.

Lille Vildmosen inviterer gæster med
ørnenæb, sav eller økse i hænderne