ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER søndag 1. oktober 2017
MARIAGERFJORD: Det skal ikke gå i glemmebogen, at et stort antal danske soldater har været udsendt til militærtjeneste i flere af verdens brændpunkter. Der skal på lokalt plan udarbejdes en veteranpolitik.
Sagen drøftes blandt andet på Udvalget for Sundhed og Omsorgs møde mandag.

Allerede tilbage på byrådsmødet i november måned 2016 blev det besluttet, at Udvalget for Arbejdsmarked skulle udarbejde forslag til en veteranpolitik til behandling på et kommende byrådsmøde. I samme forbindelse blev det overladt administrationen at undersøge muligheden for, at man kunne lave en fælles politik med Vesthimmerland og rebild Kommuner. De to kommuner har imidlertid ikke ønsket at være med.

Gruppen, der har arbejdet med forslaget har haft deltagelse fra Beskæftigelsesområdet, Sundhedsområdet, Handicap- og Socialpsykiatriområdet, Børne- og Familieområdet samt Byrådssekretariatet. Der har ligeledes deltaget repræsentant fra Veterancentret i arbejdsgruppen. Man definerer en veteran som en person, der har været udsendt i mindst én international mission af den danske stat.

Den første juni i år var der registreret 253 veteraner i Mariagerfjord Kommune.I det forslag, der er udarbejdet i Mariagerfjord Kommune er der taget udgangspunkt i "Danmarks Veteranpolitik", udarbejdet af Forsvarsministeriet.

Målsætningen i Mariagerfjord Kommunes Veteranpolitik er:

At anerkende veteraner for den indsats de har ydet.

At øge kendskabet til målgruppen og understøtte en sammenhængende og koordineret indsats. Dette såvel i eget regi som i samspil med andre aktører og interessenter på området.

At støtte veteraner og deres pårørende ved behov indenfor de områder, hvor kommunen løser eller medvirker til at løse opgaver.
 
Mariagerfjords veteranpolitik lige på trapperne