LOKALE NYHEDER tirsdag 10. oktober 2017
SKELUND/VEDDUM:  Store dele af Himmerland blev mandag aften ramt af en strømafbrydelse. Det betød blandt andet, at et valgmøde på Havbakkeskolens afdeling i Skelund i et kvarters tid måtte foregå i lysskæret fra mobiltelefoner.

Et halvt hundrede mennesker overværede mødet, der havde samlet repræsentanter for otte af de ni opstillede lister.

Overskriften for mødet var "Velfærd og trivsel i landdistrikterne".

Debatten var delt op i tre fokusfelter. Man lagde ud med "Kollektiv trafik, veje, cykelstier". Der var i panelet bred enighed om, at god kollektiv trafik er væsentlig for landsbyernes velfærd, men også om, at der næppe skal udbygges med flere busafgange, snarere med smarte app-baserede løsninger som GoMore eller Plus-tur,  som er et forsøg, NT har iværksat.

Debatinteressen fra borgerne gik især på mulighederne for at komme til uddannelsesinstitutioner i større byer.  Hvis de unge skal kunne blive boende i landsbyen mens de studerer, er effektive kollektive forbindelser vigtige, lød det fra salen.

Det andet fokuspunkt var "Offentlige institutioner". Her var borgerne mere på banen. Der er ingen tvivl om, at det slider på optimismen hos landsbyernes borgere og ildsjæle, når der med et par års mellemrum fremkommer forslag om at lukke lokale børnehaver, skoler eller plejehjem. Derfor bad man om, at byrådet fredede institutionerne en hel byrådsperiode og sikrede en ordentlig økonomi til de mindre skoler.

At frede de offentlige institutioner i landdistrikterne i næste byrådsperiode turde de borgerlige partier og socialdemokratiet ikke love. Alle ville gerne arbejde for det, men fremtidens økonomiske udfordringer kender man ikke. Dog er der et godt argument i den Cepos-rapport fra 2013, som Danny Juul Jensen (V) fremhævede. Den viser nemlig, at man har fået større omkostninger og dårligere resultater, når man har nedlagt skoler.

Da man efter en pause kom til tredje fokuspunkt "Kultur, sport, handel, bosætning", var alle kandidater enige om, at både kollektiv trafik og offentlige institutioner såvel som handelsmuligheder er vigtige for bosætningen i landområderne, hvorimod kultur og sport af nogle, især borgerlige, kandidater mest blev set som en udgift, der egentlig burde være privat.

Der var dog undtagelser, idet Jan Andersen (DF) f.eks. fremhævede værdien af den kommunale musikskole og udtrykte enighed med Per Mikkelsen (EL) om værdien af et bredt kulturtilbud til børn.

- Alt i alt var det et godt valgmøde. Vi har hørt, hvilke politikere, der reelt bekymrer sig om landdistrikternes trivsel og velfærd. Og vi har fået plantet et håb om, at samarbejde mellem politikere fra hele kommunens landdistrikter kan vende udviklingen, så vi i fremtiden ser udvikling i stedet for afvikling, siger formand for Veddum Landsbylaug, Leo Korsgaard.
Himmerland ramt af strømafbrydelse:
Valgmøde i Skelund i lyset fra mobiltelefoner
Et halvt hundrede mennesker var mandag aften samlet til valgmøde på Havbakkeskolens afdeling i Skelund.