ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER fredag 22. september 2017
MARIAGERFJORD: Ældreminister Thyra Frank vil aflægge Mariagerfjord Kommune et besøg i nær fremtid.

Det blev seniorrådet i kommunen orienteret om i forbindelse med det seneste møde.

Det er ikke første gang, Thyra Frank besøger egnen. Hun holdt blandt andet et foredrag i Als, men ikke i sin egenskab af minister, men derimod som leder af et plejehjem i København.

Det var sekretariatsleder Susanne Nyholm Andersen, der kom med oplysningen. Hun fortalte også rådsmedlemmerne, at forslag til godkendelsesmateriale vedr. ortopædkirurgisk genoptræning skal behandles i byrådet, ligesom hun orienterede om, at der er ved at blive udarbejdet forslag til anvendelse af værdighedsmidlerne i 2018, en sag, som skal drøftes i det kommende møde i Seniorrådet.

I forbindelse med orienteringen pegede Seniorrådet på, at der i forbindelse med værdighedsmidlerne i 2018 kunne overvejes at lave en højskole for demente og deres pårørende. Det blev ligeledes slået fast, at det er Seniorrådets holdning, at værdighedsmidlerne hovedsageligt skal anvendes på "varme hænder".
Thyra Frank på besøg i Mariagerfjord Kommune