ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LANDSNYHEDER fredag 22. september 2017
HELE LANDET: Mens der siden 2010 er kommet lidt over 100.000 flere boliger til den samlede boligmasse,  en stigning på 4,2 pct., er det de helt store boliger, som for alvor er trukket fra resten af feltet. På syv år er antallet af boliger på over 175 m2 nemlig steget med 13,2 pct., så der i dag af den samlede boligmasse er alt 302.665 store boliger. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som ejendomsmæglerkæden Nybolig har analyseret.

De to kategorier med flest boliger, hhv. 50-74 m2 og 75-99 m2, som tilsammen tæller 1,1 mio. boliger, har kun haft beskedne stigninger på hhv. 3,7 pct. og 2 pct.
 
-Der er egentlig lidt paradoksalt, at vi ser en stigning i de helt store boliger, da der er allerstørst boligmangel på netop mindre boliger, hvor efterspørgslen i især København og Aarhus er den største i nyere tid, siger Thomas Hovgaard, der er relationschef i Nybolig.
 
Mange af de store boliger, der er blevet opført siden 2010, er ifølge Nybolig private boliger.
 
-Typehusfirmaerne har haft travlt de sidste par år, hvor tendensen har været større boliger. Nye familiemønstre med sammenbragte børn stiller større krav til plads, og med lave renter, højere byggeprocenter og lave energiomkostninger på nybyggeri, er det for flere heldigvis blevet muligt at bygge større end tidligere, hvor der var lavere bebyggelsesprocenter, siger Thomas Hovgaard.
 
Han håber, at statistikken vil se anderledes om syv år.
 
-Det ville være godt for boligmarkedet, hvis det lykkedes at bygge flere mindre boliger i de store byer, hvor der er reel knaphed på boliger til studerende og førstegangskøbere. Med de befolkningsprognoser, vi kender for de store byer, haster det med at få bygget flere mindre boliger, så vi undgår situationer, hvor priserne stiger uforholdsmæssigt meget, og folk ikke kan bo i nærheden af der arbejdsplads og studiested, siger Thomas Hovgaard.
 
Boligerne bliver større og større