Als Gymnastikforening
....når det skal være sjovt at dyrke motion
Beretning Als gymnastikforening 2018 / 2019

I år kan Als gymnastikforening fejre sin 115 års fødselsdag. Man kan roligt sige, at den efterhånden bedagede forening, har oplevet lidt af hvert i årenes løb. Tiderne er skiftet, og i dag, er der mange flere tilbud til os alle, end der var for år tilbage. Men vi er her stadig, om end konkurrencen med andre tilbud er stor. Foreningen har ca. 130 medlemmer jævnt fordelt mht. alder.

Gymnastikopvisningen, der afsluttede sidste års sæson, forløb heldigvis atter problemfrit, med opvisning af foreningens børnehold, gæstehold fra Gug akrobatik og lancier opvisning. Der var kaffe og kagesalg, og amerikansk lotteri, med gevinster skænket af lokale forretninger.
Tilskuermæssigt var der ikke helt så mange, som de år, der er store gæstehold på besøg.
Igen i år var foreningen efterfølgende vært ved en bowlingaften for instruktører og bestyrelse.

Det regnede den søndag, Fruerlund Parkens familiedag skulle løbe af staben, så de fysiske aktiviteter og altså bl.a. vores medvirken blev aflyst. Til gengæld havde vi mulighed for at komme i funktion og deltage, da Mariagerfjord kommunes aktivitetsmedarbejder den 7. september arrangerede en alternativ skoledag for eleverne. Alle foreninger var indbudt til en præsentationsdag. Vi deltog selvfølgelig, i hallen var et stort udvalg af springredskaber stillet op og 1. kl. boltrede sig, og i skolens aula var der showdance for 6. kl. og op. Vi var også en aktiv del af hallens Street food arrangementet senere på dagen.

Inden sæsonstart i midten af september blev redskabsrummet og alle rekvisitter udsat for en gennemgribende oprydning, der blev sat ekstra hylder og kroge op, så det nu virker mere overskueligt.
Af nyanskaffelser er det i år blevet til sjippetove, nye træningsmåtter og den længe ventede airtrack med indspringskile, sidstnævnte med hjælp fra Jutlanderbanks gavefond.

Som vanlig startede sæsonen i uge 38. De store udfordringer, vi har haft andre år, med at skaffe instruktører, havde vi ikke i år.
 Det system vi anvender til rapportering til Kommunen: Convensus er ved at have gennemgået de
værste børnesygdomme, og brugerne er blevet mere fortrolige med det.
 
I år har vi været heldige at have en instruktør, der kan lede spring, for de større børn fra 4 kl. og op, det er Morten der sammen med Mathias og Benedikte er i hallen mandag, ca. 17 børn er der på holdet.

Tirsdag
er det formiddagsholdet i hallen med Elsebet og Anne Marie som instruktører og deres 25 deltagere, og nogle drikker kaffe og synger efterfølgende.
9 børn er der på Forældre / barn holdet i salen om eftermiddagen med Maria som instruktør. 
I hallen er der ca. 21 børn til Fræs med Tina, Martin, Klaus og Astrid som instruktører.
Om aftenen er der opstramning i salen med Christina, holdet tæller ca. 25 medklemmer, senere også med Christina er der yoga med ca. 20 deltagere.

Onsdag
er der ca. 12 deltagere tilmeldt på stoleholdet i cafeteriet, Elsebet har været instruktør det meste af sæsonen, og heldigvis kunne Ellen overtage da det blev nødvendigt.
Ca. 15 puslinge er der i salen om eftermiddagen med Tine, Karoline og Filippa.

Torsdag
er der ca. 6 piger på Team Girl Power med Anne Thea og Simone som instruktører.
Om aftenen er der høvdingebold /floorball med Tina, Steen og Jesper som guider, der er 16 på holdet.

Desværre er der 2 hold vi har været nødt til at lukke, Showdance da instruktøren fraflyttede området, og Groove pga. af manglende tilslutning. Til gengæld har Tina tilbudt dans, gymnastik og koreografi for børn fra 6. kl. og op med start 1. februar salen.

Fælles for alle hold er, at der bliver brugt masser af energi, der er masser af sjov og glæde, det skyldes jo selvfølgelig deltagernes egen energi og interesse. Men uden de inspirerende, dygtige og engagerede instruktører var der ingen hold. Instruktørerne er en dejlig blanding af meget erfarne og nye der heldigvis har mod på nye udfordringer. 

Igen i år er der instruktører der har deltaget i DGIs kurser.  I år er det puslingeholdets hjælpere, Team Girl Power og Formiddagsholdets instruktører der har været af sted.

Vi var igen praktiske medhjælpere til oktoberfesten i år, og blev igen honoreret flot for indsatsen. Afholdsforeningen har igen tænkt på os, og som tidligere nævnt Jutlanderbanks gavefond med støtte til airtracken. Der skal lyde en meget stor tak herfra til alle donationerne, og bestemt også til de forretninger der har doneret sponsorgaver til vort amerikanske lotteri. Uden jeres støtte ville det blive særdeles svært at få enderne til at nå sammen.

Stor tak til instruktører og hjælpeinstruktører I yder alle et stort stykke frivilligt arbejde, I bruger jeres fritid og energi på foreningsarbejde, og gør det hermed muligt, at andre kan deltage i et aktivt fællesskab.

Også tak til bestyrelsen, hver især er altid klar til at gå i aktion når det er påkrævet.
Der har ingen ændringer været i det forløbne år, Det er samme bestyrelse som sidste år. Der er stadig en åben plads i bestyrelsen, vi håber selvfølgelig, der er nogle, der har lyst til at gå ind i den del af det frivillige arbejde.

Bestyrelsen Als Gymnastikforening