ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
DØGNRAPPORTEN
Længere nede på siden:
Redningshelikopter og to ambulancer til uheld nrod for Als
Intensiv jagt på fartsyndere
Formodet tyv sad og ventede på ro i villakvarter i hadsund
Markbrand ved Dokkedal under kontrol.DOKKEDAL: Beredskaberne i Nordjylland arbejder hårdt på sikre, at markbranden ved Dokkedal , ikke spreder sig. Overflade-branden er slukket. Men jordbunden består af spagnum, og området er meget tørt, og derfor ulmer det i undergrunden, hvorfor hovedindsatsen lige nu består i at få tilstrækkeligt nok vand frem til slukningsarbejdet.

Beredskaberne har indsat store styrker og tilhørende slukningsmaterial i området omkring Dokkedal nær Storvorde, og de arbejder lige nu flere steder i området. Hovedopgaven for myndighederne består lige nu i, som nævnt, at minimere risikoen for, at branden spreder sig, bl.a. sker det ved at tilføre vand fra havet, herunder er der gravet en kanal for at sikre vandforsyningen, ligesom markerne omkring brandområdet høstes for at fjerne brandbart materiale. Desuden harves der brandbælter.

Kystvejen fortsat spærret
Der er ingen mennesker i farezonen i øjeblikket, men det er klart, at trafikken til området er påvirket, da hjemmeværnet er rekvireret til at foretage afspærringer og trafikkontrol. Kystvejen er fortsat spærret for færdsel, men beboere i området kan passere hjemmeværnets afspærringer, hvis de kører forsigtigt og langsomt - andre trafikanter kan ikke køre igennem afspærringen.

Myndighederne advarer generelt om, at det er meget tørt overalt, og man henstiller særligt til, at man udviser ekstra påpasselighed som landmand, hvis man skal i gang med høste - så skal man have vand klar og gerne traktor med plov eller harve, så man selv kan gå i gang med at lave brandbælter, hvis det går galt.

På Politigården i Aalborg har man indkaldt beredskabsrepræsentanter i den såkaldt Lokale operative stab. Herfra overvåger man kontinuerligt indsatsen, så man er klar til at gribe ind med de fornødne midler, hvis situationen udvikler sig.
Lørdag 28. juli 2018
HADSUND: En 25-årig kvinde, der bor i et roligt villakvarter i Hadsund, fattede torsdag aften mistanke til en bil, der ved 19.30-tiden kørte rundt i kvarteret. Efter en henvendelse til politiet viste det sig, at føreren af bilen var kendt for tidligere at have begået indbrud.

Efter at have set bilen første gang foretog hun sig ikke noget, men da den ved midnatstid vendte tilbage og parkerede tæt på hendes og forældrenes bolig, gik hun og forældrene ud til bilen og spurgte, hvad føreren foretog sig på stedet. Han svarede, at han blot parkerede, men en efterfølgende henvendelse til politiet med bilens indregistreringsnummer afslørede, at bilens ejer var kendt for tidligere indbrud, så han fik ikke noget ud af et eventuelt indbrudsforsøg denne gang.

-Ser du noget mistænkeligt, så ring endelig til Nordjyllands Politi på 114, siger politiet.
HELE LANDET: Politiet landet over gennemfører fra mandag den 6. august til søndag den 12. august 2018 en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Kontrollen indgår i rækken af de fælleseuropæiske færdselskontroller, der arrangeres af det europæiske færdselspolitisamarbejde TISPOL, og er delvist finansieret af EU-kommissionen.

- Hvert år bliver politiet kaldt ud til trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, siger Christian Berthelsen, fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter:

- Vi registrerer hver eneste dag for mange bilister, der kører alt for hurtigt, og der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne. Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden, siger han.

Der køres især for stærkt på landevejene, og ifølge Vejdirektoratets hastighedsbarometer kører flere end halvdelen af trafikanterne over den tilladte grænse på disse veje. Det er også der, de fleste alvorlige ulykker sker.

Ved 80 km/t. kører du ca. 22 meter inden du begynder at reagerer, og efter ca. 64 meter holder du stille. Kører du 95 km/t. bruger du yderligere 19 meter på at holde stille ved maksimal bremsning af køretøjet.

Hvis 2 bilister kolliderer med 80 km/t., vil ulykken i 30% af tilfældene have dødelig udgang. Risikoen fordobles til 60% ved en hastighed på 90 km/t.

Hvis en bilist rammer en fodgænger med 80 km/t. vil ulykken være fatal i 60% af tilfældene. Risikoen stiger til 80% ved 90 km/t.

De fleste dødsulykker i trafikken sker på landeveje og motortrafikveje, hvor modkørende og krydsende trafik samt bløde trafikanter skaber de meget risikable forhold. 62% af dødsulykkerne på disse veje sker med en hastighedsoverskridelse på mindre end 20 km/t.

Nedsættelse af gennemsnitshastigheden på de danske veje er en del af Rigspolitiets operative strategi frem mod 2020

Mandag 5. august 2018
Medens der blev arbejdet på uheldsstedet sørgede politiet for, at trafikken på Kystvejen kunne passere stedet med forsigtighed.
Mandag 20. august 2018
ALS: Der blev rekvireret redningshelikopter og to ambulancer til et færdselsuheld søndag eftermiddag på Kystvejen ud for Hvirvelkærgaard en kilometer nord for Als.

Alarmen lød ved godt 16-tiden.

En bilist ville dreje til venstre og bremsede ned. Det opdagede en bagvedkørende bilist ikke og bilerne kørte sammen.

Der skete en del materiel skade, men kun ringe personskade.

Politiet ankom også med udrykning til stedet, hvor der hurtigt samlede sig bilkøer i såvel nordlig som sydlig retning.

Politiet fik dog hurtigt styr på situationen, således stedet kunne passeres med forsigtighed.

Redningshelikopteren landede på arealet vest for ejendommen. Den kom dog ikke i brug.
lørdag 8. september 2018
ALS: En mandlig motorcyklist blev ved 20-tiden lørdag aften i en ambulance ført til sygehuset efter et færdselsuheld på Hadsundvej ved Als.

Nordjyllands Politi kender endnu ikke de endelige omstændigheder ved uheldet. Det ligger imidlertid fast, at motorcyklisten kørte op bag i en bil og væltede, så han kurede hen ad asfalten.

Han var ved bevidsthed, da ambulancen nåede frem til uheldsstedet.
Arkiv