ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
DØGNRAPPORTEN
Torsdag 19. oktober 2017:
HELE LANDET: Ved en målrettet hastighedskontrol, som politiet gennemførte i hele landet på tre dage. Perioden mellem fredag 13. og søndag 15. oktober, konstaterede betjentene næsten 4.000 overskridelser.

Der var knap 1.600 overskridelser af den generelle hastighed i byerne. Mere end 1.100 overskridelser af den generelle hastighed på landeveje, mere end 400 overskridelser af den skiltede samt generelle hastighed på motorveje mens flere end 1.250 overskred den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor hastigheden var nedsat på grund af vejarbejder.

- Der er stadig for mange bilister, der kører for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for fare. Fart dræber og er stadig et problem for trafiksikkerheden, som kræver politiets fortsatte opmærksomhed. Når hastigheden sættes i vejret øges både den strækning, som bilen kører inden føreren reagerer, og bilens bremselængde, oplyser politiet.

Der er således en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne.

I op mod halvdelen af alle dødsulykker eller ulykker med alvorligt tilskadekomne med personbil i 2015 kørte føreren over hastighedsgrænsen.

En stor del af landets politikredse kan samtidig melde om stor efterspørgsel på "bestilling af en fartkontrol". Op mod halvdelen af de gennemførte hastighedskontroller ved automatisk trafikkontrol i den 3 dage lange kontrolperiode, var på baggrund af borgernes henvendelser og ønsker om en hastighedskontrol.
På tre dage op til efterårsferien:
Næsten 4.000 bilister blev snuppet
for at køre for stærkt