ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
DØGNRAPPORTEN
Tirsdag 26. juni 2018
NORDJYLLAND: I løbet af tirsdag morgen og formiddag har Nordjyllands Politi ransaget 20 nordjyske adresser og har anholdt otte mænd for blandt andet indbrudskriminalitet.

de anholdte er lokale mænd i alderen fra 25 til 44 år, og de sættes i forbindelse med indbrud i villaer, lejligheder og forretninger. Der er blevet stjålet designermøbler, værktøj, vin og elektronik for flere millioner kroner, oplyser politiet.

-Der er tale om flere forskellige efterforskninger rettet mod især formodede gerningsmænd mistænkt for indbruds-kriminalitet, og politiet har derfor koordineret anholdelserne i en større aktion - døbt Operation Marksmen.

Ransagninger i Himmerland
For eksempel har betjente efter længere tids efterforskning i én sag slået til mod flere adresser i Vendsyssel-området, hvor politiet formoder, at der befinder sig tyvekoster fra flere tilfælde af indbrud. Men ransagningerne i de forskellige sager foregik over hele Nordjylland, blandt andet også i Frederikshavn, Hals, Vrå, Dronninglund, Aalborg, Skørping, Nørager og Aalestrup.

Ud over beslaglæggelse af formodede tyvekoster har betjentene også beslaglagt hash, kokain og doping.

- Anholdelserne i dag er sket på baggrund af en lang række af forskellige spor, der er sikret på de enkelte gerningssteder, oplyser lederen af politiets efterforskning, politikommissær Sune Myrup.

- Disse spor har ledt mistanken hen på specifikke gerningsmænd, og det er dem, som vi har foretaget anholdelse af i dag, siger politikommissæren, der erklærer sig tilfreds med dagens mange anholdelser:

- Aktionerne forløb fredeligt og roligt, og de anholdte er nu indtransporteret til vores politistationer i Hjørring, Frederikshavn, Aalborg og Hobro,  hvor vi er i gang med at afhøre dem, siger han.

De anholdte sigtes for indbrud eller tyveri, og når alle afhøringer i løbet af dagen er afsluttet, vil de formentlig blive løsladt. Men politikommissær Sune Myrup pointerer, at politiet netop med aktionen i dag også har ønsket at sende et kraftigt signal til indbrudsmiljøet.

- Vi efterforsker målrettet og intensivt mod indbrudskriminalitet - og derfor glæder det mig, at vi kunne skride til så mange anholdelser i dag, siger Sune Myrup, som i samme ombæring har en forhåbning om, at en afledt effekt af dagens aktioner vil være, at indbrud falder i sommerferien, fordi de anholdte nu ved, at politiet er på sporet af dem, og at fornyet kriminalitet indebærer øget risiko for fængsling.

- Afslutningen på sommeren skæmmes for de borgere, der kommer hjem fra ferie til et indbrudsramt hus. Jeg håber, at vi med dagens aktion har sendt et signal til indbrudsmiljøet, der bidrager til et fald i sommer-indbrud, siger politikommissæren.

Politiet har med dagens aktion haft i alt 15 gerningsmænd i kikkerten, og politikommissær Sune Myrup understreger kraftigt, at efterforskningen i sagerne forsætter.

- Vi søger stadig efter de sidste personer, og min forventning er, at der i kommende tid kommer til at ske yderligere anholdelser, siger han.
Torsdag 28. juni 2018
HELE LANDET: I perioden fra mandag den 18. juni til søndag den 24. juni gennemførte dansk politi målrettede indsatser mod hastighedsoverskridelser samt uopmærksomhed i trafikken.

Ved de målrettede kontroller mod uopmærksomhed og hastighed blev der standset mere end 24.000 køretøjer og konstateret lige godt 14.000 overtrædelser.

Det gælder blandet andet:Mere end 4000 overskridelser af den generelle hastighed i byerne

Mere end 3.700 overskridelser af den generelle hastighed på landeveje og motorveje, mens flere end 5.800 overskred den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor hastigheden var nedsat på grund af vejarbejde.

Over 140 anvendte håndholdt mobiltelefon.

Uopmærksomhed og hastighed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken. Uopmærksomhed kan være årsag til en tredjedel af alle uheld, viser undersøgelser, hvor bl.a. brug af håndholdt mobiltelefon og indstilling af GPS og lignende kan være udslagsgivende faktorer.

I op mod halvdelen af alle dødsulykker eller ulykker med alvorligt tilskadekomne med personbil har undersøgelser vist at føreren kørte over hastighedsgrænsen. Uheldsrisikoen varierer fra vejtype til vejtype, ligesom uheldsarten også er forskelig. På motorveje er hastigheden ofte høj men trafikken kun i én retning, hvorimod trafikken på landeveje og byveje er mere kompleks, da både fodgængere, cyklister og biler er til stede.

Politiets målrettede indsatser har til formål at nedbringe distraktion samt hastighed som uheldsårsag.


- Der er stadig for mange trafikanter, der kører for hurtigt og for mange trafikanter, som er uopmærksomme i trafikken. De udsætter ikke alene sig selv, men også andre for alvorlig fare. Fart og uopmærksomhed er stadig et problem for trafiksikkerheden og kræver politiets fortsatte opmærksomhed. Fart og uopmærksomhed er to ud af tre faktorer, som er årsag til størstedelen af ulykkerne med alvorlig personskade eller døden til følge, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Med hensyn til hastigheden kan vi med glæde se, at politiets hastighedskontroller virker. Det er i 2017 lykkedes at nedbringe hastigheden på udvalgte landevejsstrækninger, hvor politiet har foretaget særligt målrettede kontroller, og vi kan se, at hastigheden er faldet betydeligt mere her end på resten af vejnettet. Samtidig kan vi også ane et fald i antallet af dræbte og tilskadekomne på landsplan", siger Christian Berthelsen.

Længere nede på siden:
Formodet tyv sad og ventede på ro i villakvarter i hadsund
Markbrand ved Dokkedal under kontrol.
Politiet stoppede narkopåvirket bilist i Hadsund.
Mange bilister har travlt med alt andet end at køre bil
Politiet på nakken af indbrudstyve
Onsdag 18. juli 2018
HADSUND: Nordjyllands Politi anholdte natten til tirsdag en 23-årig mand, der blev sigtet for kørsel i narkopåvirket tilstand.

Det var en patruljevogn, der om natten opdagede en varevognen på Hobrovej i Hadsund. Det er imidlertid de færreste, der kører varevogn på det tidspunkt, og betjentene ville sikre sig, at alt var i orden.

Da de kontaktede føreren, den unge mand, så de, at han havde store pupiller, og han fik lov til at prøve narkometeret, der slog ud for kokain, hvilket bilisten dog nægtede. Han blev alligevel anholdt og taget med på skadestuen på Hobro sygehus, hvor målingen blev bekræftet, hvorefter han blev sigtet for at køre bil i påvirket tilstand.

DOKKEDAL: Beredskaberne i Nordjylland arbejder hårdt på sikre, at markbranden ved Dokkedal , ikke spreder sig. Overflade-branden er slukket. Men jordbunden består af spagnum, og området er meget tørt, og derfor ulmer det i undergrunden, hvorfor hovedindsatsen lige nu består i at få tilstrækkeligt nok vand frem til slukningsarbejdet.

Beredskaberne har indsat store styrker og tilhørende slukningsmaterial i området omkring Dokkedal nær Storvorde, og de arbejder lige nu flere steder i området. Hovedopgaven for myndighederne består lige nu i, som nævnt, at minimere risikoen for, at branden spreder sig, bl.a. sker det ved at tilføre vand fra havet, herunder er der gravet en kanal for at sikre vandforsyningen, ligesom markerne omkring brandområdet høstes for at fjerne brandbart materiale. Desuden harves der brandbælter.

Kystvejen fortsat spærret
Der er ingen mennesker i farezonen i øjeblikket, men det er klart, at trafikken til området er påvirket, da hjemmeværnet er rekvireret til at foretage afspærringer og trafikkontrol. Kystvejen er fortsat spærret for færdsel, men beboere i området kan passere hjemmeværnets afspærringer, hvis de kører forsigtigt og langsomt - andre trafikanter kan ikke køre igennem afspærringen.

Myndighederne advarer generelt om, at det er meget tørt overalt, og man henstiller særligt til, at man udviser ekstra påpasselighed som landmand, hvis man skal i gang med høste - så skal man have vand klar og gerne traktor med plov eller harve, så man selv kan gå i gang med at lave brandbælter, hvis det går galt.

På Politigården i Aalborg har man indkaldt beredskabsrepræsentanter i den såkaldt Lokale operative stab. Herfra overvåger man kontinuerligt indsatsen, så man er klar til at gribe ind med de fornødne midler, hvis situationen udvikler sig.
Lørdag 28. juli 2018
HADSUND: En 25-årig kvinde, der bor i et roligt villakvarter i Hadsund, fattede torsdag aften mistanke til en bil, der ved 19.30-tiden kørte rundt i kvarteret. Efter en henvendelse til politiet viste det sig, at føreren af bilen var kendt for tidligere at have begået indbrud.

Efter at have set bilen første gang foretog hun sig ikke noget, men da den ved midnatstid vendte tilbage og parkerede tæt på hendes og forældrenes bolig, gik hun og forældrene ud til bilen og spurgte, hvad føreren foretog sig på stedet. Han svarede, at han blot parkerede, men en efterfølgende henvendelse til politiet med bilens indregistreringsnummer afslørede, at bilens ejer var kendt for tidligere indbrud, så han fik ikke noget ud af et eventuelt indbrudsforsøg denne gang.

-Ser du noget mistænkeligt, så ring endelig til Nordjyllands Politi på 114, siger politiet.
HELE LANDET: Politiet landet over gennemfører fra mandag den 6. august til søndag den 12. august 2018 en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Kontrollen indgår i rækken af de fælleseuropæiske færdselskontroller, der arrangeres af det europæiske færdselspolitisamarbejde TISPOL, og er delvist finansieret af EU-kommissionen.

- Hvert år bliver politiet kaldt ud til trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, siger Christian Berthelsen, fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter:

- Vi registrerer hver eneste dag for mange bilister, der kører alt for hurtigt, og der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne. Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden, siger han.

Der køres især for stærkt på landevejene, og ifølge Vejdirektoratets hastighedsbarometer kører flere end halvdelen af trafikanterne over den tilladte grænse på disse veje. Det er også der, de fleste alvorlige ulykker sker.

Ved 80 km/t. kører du ca. 22 meter inden du begynder at reagerer, og efter ca. 64 meter holder du stille. Kører du 95 km/t. bruger du yderligere 19 meter på at holde stille ved maksimal bremsning af køretøjet.

Hvis 2 bilister kolliderer med 80 km/t., vil ulykken i 30% af tilfældene have dødelig udgang. Risikoen fordobles til 60% ved en hastighed på 90 km/t.

Hvis en bilist rammer en fodgænger med 80 km/t. vil ulykken være fatal i 60% af tilfældene. Risikoen stiger til 80% ved 90 km/t.

De fleste dødsulykker i trafikken sker på landeveje og motortrafikveje, hvor modkørende og krydsende trafik samt bløde trafikanter skaber de meget risikable forhold. 62% af dødsulykkerne på disse veje sker med en hastighedsoverskridelse på mindre end 20 km/t.

Nedsættelse af gennemsnitshastigheden på de danske veje er en del af Rigspolitiets operative strategi frem mod 2020

Mandag 5. august 2018