ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
DØGNRAPPORTEN
HELE LANDET: De fleste danskere ved godt, at for høj hastighed både er farligt og kan skabe utryghed hos andre bilister. I en ny undersøgelse svarer knap 3 ud af 4 adspurgte, at de ikke synes, det er socialt accep-tabelt at køre 10 km/t for hurtigt på en landevej. Faktisk er landevej den vejtype, hvor der sker flest alvorlige ulykker, og ofte er for høj fart invol-veret i ulykkerne.

I samme undersøgelse svarer de adspurgte også på, hvordan de rent faktisk selv kører. Her svarer 67 procent, at de jævnligt kører 90 km/t eller mere, hvor de må køre 80 km/t.

Noget kan altså tyde på, at danskerne har gode intentioner om at over-holde hastighedsgrænserne, men at de i praksis ikke altid får det gjort. Derfor kører Rådet for Sikker Trafik nu en kampagne, som skal få flere bilister til at overholde hastighedsgrænserne.

- Man skal ikke køre ret længe på de danske veje, før man ser bilister, som ikke mener, at hastighedsgrænser gælder for dem. Desværre gør det risikoen for dem selv og alle andre trafikanter større, og selv i de situationer, hvor det ikke går galt, øger det utrygheden på vejene. Så lad nu være med at køre for stærkt. Du vinder næsten ingen tid på det, og det er ret egoistisk at udsætte andre trafikanter for risikoen, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Selv de små hastighedsoverskridelser gør risikoen for at ende i en al-vorlig ulykke langt større. Faktisk fordobler du risikoen for at ende i en dødsulykke, hvis man kører bare 13 km/t for hurtigt et sted, hvor man må køre 80 km/t. For høj hastighed giver kortere tid til at reagere, og standselængde bliver betydeligt større.

I weekenden starter efterårsferien, og i den forbindelse er der hastig-hedskontrol på de danske veje. Bilister vil fra fredag til søndag kunne møde politiet på laserkontroller, få et vellignende billede fra en fotovogn eller blive stoppet af en betjent på færdselspatrulje.

Det er både de store og de lidt mindre hastighedsoverskridelser, politiet vil notere. I 62 procent af de dødsulykker, hvor farten spiller en rolle, er det nemlig en mindre hastighedsoverskridelse, der er en medvirkende årsag.


- Vi har fartkontrol i hele landet i dagene op til efterårsferien, og folk med for tung speederfod vil kunne møde os i byen samt på lande- og motorveje. For høj hastighed kan være forskellen på en slem forskræk-kelse og en alvorlig ulykke, og det er også grunden til, at for høj fart sammen med uopmærksomhed bag rattet og spritkørsel er fokus-punkter i Rigspolitiets færdselsstrategi frem mod 2020. De fokusom-råder skal være med til at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekom-ne i trafikken, siger Christian Bertelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Kører du 93 km/t i stedet for 80 km/t, fordobler du risikoen for at ende i en dødsulykke.

For høj fart i 52 % af dødsulykkerne
- For høj fart er involveret i 52 % af alle dødsulykker på de danske veje.

- Forskellen på at køre 80 km/t og 95 km/t er blandt andet, at du ved 95 km/t er ca. 19 meter længere om at holde stille i en katastrofeopbrems-ning.
I første halvår af 2018 har Promonitor for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension spurgt 2.113 bilister om deres holdning til for høj hastighed i trafikken.

Undersøgelsen viser, at:

- 67 % svarer, at de meget ofte, ofte eller en gang imellem kører 90 km/t eller mere, hvor de må køre 80 km/t.
- 73 % svarer, at det er socialt uacceptabelt at overskride hastigheds-grænsen med 10 km/t på landevej. (Besvarelser: I høj grad 8 %. I no-gen grad 23 %. I mindre grad 43 %. 26 % svarer, at det slet ikke er socialt uacceptabelt.)
- 96 % svarer, at det er socialt uacceptabelt at overskride hastigheds-grænsen med mere end 30 % (klip i kørekortet).

HADSUND: I løbet af søndagen vil en ca. 20-årig mand fra Hadsund-området formentlig blive fremstillet i grundlovsforhør i retten i Aalborg sigtet for drab.

Politiet anholdte den unge mand efter man ved 04.20-tiden natten til søndag havde modtaget anmeldelse om en "alvorlig hændelse", som Nordjylladns Politi skriver i en presseinformation.
Politiet sendte i løbet af natten et større udrykningshold til Hadsund, hvor man i området ved Østergade/Nørregade fasndt liget af en kvinde i en garage i et beboelseskvarter. Politiet har endnu ikke identificeret den døde kvinde.
- Vi efterforsker sagen som et drab, men vi kan af hensynet til vores igangværende efterforskning ikke på nuværende tidspunkt oplyse yderligere til offentligheden, siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Niels Kronborg.

Politiets teknikere er til stede  i området ved Nørregade/Østergade, ligesom politiet er i gang med at afhøre en række personer.

Beboere i området opdagede i nattens løb, at der var et eller andet galt, da det store opbud af politi kom til stedet og området samtidig blev spærret af.
HADSUND: Nordjyllands Politi søger vidner i forbindelse med drabssagen i Hadsund, hvor en 40-årig kvinde blev dræbt, og hvor man har anholdt en 28-årig mand.

Man søger vidner, der kan være med til at belyse hændelsesforløbet forud for drabet.

Politiet oplyser, at den sigtede ankommer til værtshuset Jagtstuen på Storegade i Hadsund den 11. november, kl. 00.16.

Her viser politiets efterforskning, at den sigtede på værtshuset mødes med offeret i, hvad der formentlig er et tilfældigt møde.

- Der er ikke noget, der tyder på, at der har været et forudgående kendskab mellem parterne," siger lederen af politiets efterforskning, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

De forlader sammen værtshuset mindre en time efter, kl. 01.08.

Politiets efterforskere er lige nu i færd med at fastslå detaljerne omkring deres færden fra de forlader værtshuset - og indtil at den første patrulje ankommer ude på gerningsstedet kl. 04.48.

- Derfor søger vi efter vidner, der måtte have set dem i løbet af aftenen og natten, siger Frank Olsen, der opfordrer til, at man straks ringer til politiet på 114, hvis man har oplysninger i sagen
Mandag 12. november 2018
Den 40-årige kvinde og den formodede drabsmand mødtes tilfældigt på Jagtstuen i Hadsund nogle timer inden hun blev dræbt.