ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LÆSERBREVE
Dansk Folkeparti truer fundamentet under de frie skoler

Onsdag den 4. oktober kunne man læse dette i Berlingske:
»Vi foreslår, at der indføres et totalforbud mod private donationer til friskoler. Spørgsmålet er, om vi overhovedet
skal tillade donationer, når staten finansierer tre fjerdedele af skolernes udgifter, og forældrene betaler resten. Her
er mit svar: Nej, det skal vi ikke,« siger skoleordfører Alex Ahrendtsen (DF)»

Vi har en lang og fantastisk tradition for friskoler i Danmark. Nu ønsker DF at sætte alt det, vi har bygget op i mere
end 100 år over styr, af frygt for Islam og totalitære regimers støtte til muslimske skoler i Danmark. Det er en helt
forkert vej at gå, og konsekvenserne for de mange veldrevne samfundsopbyggende friskoler kan betyde lukninger,
fyringer og yderligere nedsmeltning af de små lokalsamfund i Danmark.

For mange børn, forældre og lokalsamfund er friskolerne vigtige. Man står sammen om dem, kæmper for dem, og
spæder gerne til, når skolen skal renovere et klasselokale, eller legepladsen skal udskiftes. Lokale håndværkere
giver
også en hånd med og bidrager mange steder med både arbejdskraft og gaver.

Hvorfor forhindre det? Hvorfor sætte vores frihed, ansvar og engagement i det vi brænder for, ud af kraft, blot fordi
vi ønsker at dæmme op for noget vi er bange for. DF bliver frygtstyret og populistisk. En lovændring kan i bedste
fald lukke et par skoler, ved at forhindre dem i at få millioner fra Saudi Arabien, men med i faldet trues måske flere
hundrede gode lokale danske skolers eksistens.

Jeg er selv vokset op som barn af en pioner på efterskoleområdet. De 3 efterskoler min far fik lov at starte, blev alle bygget på frivillig arbejdskraft, private donationer og lokalt engagement. Sådan var det engang og sådan er det stadig! For en ny skole er det ganske enkelt ikke muligt at komme i gang, uden at nogen er villige til at betale en pris. Og sådan er det vel med alt i samfundet.

Kære DF, lad os ikke gå på kompromis med vores grundlæggende frihedsrettigheder af frygt for Islam. Lad os i stedet skabe flere samfundsborgere med sunde værdier, holdninger og mod til at udfordre den fundamentalisme, som er farlig for vores samfund. OG lad os bruge de allerede vedtagne love og regler til at lukke skoler, der modarbejder vores kære Danmark.

Af: Jens-Henrik Kirk, Mariager.
Folketingskandidat og spidskandidat  for Konservative til byrådet i  Mariagerfjord


Rul ned og læs:
Venstre vil en ny Limfjorfdsforbindelse
De frivillige i kommunen gør en stor indsats
Vi skal udbrede de gode erfaringer
Millioner af EU-kroner venter på at blive brugt
Dansk Folkeparti truer fundamentet under de fri skoler

Millioner af EU-kroner venter på at blive brugt
Tirsdag 10. oktober 2017
Det er blevet lettere at søge EU-støtte til Virksomheder i Mariagerfjord og Nordjylland via Norddansk EU-Kontor

Ofte hører vi, at EU er bureaukratisk. At de nede i Bruxelles mest går op i krumme agurker, uenighed om hånd-
tering af flygtninge og diskussioner af, hvordan Brexit skal gennemføres. Men der er en side af EU, som vi sjæl-
dent hører om, og som skaber udvikling og vækst - også i f.eks. Mariagerfjord Kommune.

 Det er blevet lettere at søge EU-støtte til Virksomheder i Mariagerfjord og Nordjylland via Norddansk EU-Kontor

EU yder hvert år store summer til virksomheder og projekter, der løser nogle af fremtidens udfordringer. Det kan
være inden for energi, transport, sundhed, vandhåndtering, kommunikation og en række andre områder.

I Mariagerfjord Kommune har en rækkevirksomheder de seneste tre år modtaget støtte til udvikling af teknologier
og produkter. Blandt dem er Ballard Power Systems Europe (tidligere Dantherm Power), OBI Medical, PowerCon,
SpaceCom og Green Aqua Solutions. Projekterne er med til at skabe vækst og arbejdspladser i kommunen.
 
Men er det ikke svært at finde rundt i EU's labyrinter og skrive en ansøgning på den rigtige måde? Det er givetvis ikke noget, alle virksomheder har kapacitet til at gøre alene. Men der er hjælp at hente hos blandt andre Norddanmarks EU-kontor. Her har man specialiseret sig i at hjælpe virksomheder med at bryde igennem til de rigtige puljer og programmer i EU. Kontoret har medarbejdere siddende i Bruxelles, tæt på systemet, og medarbejdere i Nordjylland, tæt på virksomhederne. EU-kontoret har inden for de seneste 3 år hentet mere end 47 mio. kroner i direkte støtte til virksomheder i Mariagerfjord Kommune.
 
Det er mit klare indtryk, at det er blevet hurtigere og nemmere at opnå støtte fra EU, forudsat at man har et projekt, der lever op til kriterierne for de forskellige puljer og programmer. Sagsbehandlingen er hurtigere, rådgivningen bedre. På det punkt er der blevet meget kortere fra Danmark til Bruxelles. Det er blot et spørgsmål om, at flere nordjyske virksomheder bliver opmærksomme på, hvilke muligheder de har.
 
Af: Jess V. Laursen, Skelund
 Næstformand i Regionsrådet i Nordjylland og medlem af bestyrelsen for Norddanmarks EU-kontor, og repræsentantskabet i Mariagerfjord Erhvervsråd
 
Vi skal udbrede de gode erfaringer

Onsdag 11. oktober 2017
"Musikken den kan røre os alle dybt et sted....." Sådan lyder teksten i en sang, som borgere med en demenssyg-
dom har lavet i Mariagerfjord Kommune.

Vi kender det jo godt fra os selv. Musik og sang g
ør noget godt for os som mennesker. Den spreder glæde og godt
hum
ør.

For nogle mennesker f
år musikken en helt særlig betydning. Når de har en demenssygdom og lige så stille mister
f
ærdigheder, kan musikterapi være med til at give dem et "andet sprog" - en ny måde at kommunikere på, og med
det
- en øget livskvalitet.

Vi har allerede gjort gode erfaringer med brug af musikterapi i Mariagerfjord Kommune. F.eks. i plejen hvor bl.a.
antallet af magtanvendelser mindskes, ved aktiviteter med sang og musik og ved livets afslutning, blot for at n
ævne
nogle.

Erfaringerne skal bredes ud, s
å musikterapi bliver en naturlig del på alle vores plejecentre. I andre kommuner har
man ogs
å gjort sig erfaringer med musikterapi på handicapområdet.

Vi snakker ofte om at arbejde p
å tværs af forskellige fagområder. Ældre- og handicapområdet samarbejder allerede. Vejen til også at forsøge det med musikterapi, synes derfor indenfor rækkevidde. Til syvende og sidst handler det jo om at gøre det bedst muligt for borgerne, de pårørende og personalet.

Med sangens omkv
æd i erindring - "at uanset hvem du er, så kan du være med. Vi samles i musikkens skønne sted" - vil det, som jeg ser det give rigtig god mening at bruge musikterapi endnu mere end vi gør i dag.

Af: Lene Nielsen, Hadsund
Byrådsmedlem og kandidat til kommunalvalget i Mariagerfjord for liste A
De frivillige i kommunen gør en stor indsats
Fredag 13. oktober 2017
En nyere undersøgelse om folkesundhed viser, at op imod 210.000 danskere er ensomme, svarende til 4,6% af
den danske befolkning. Man kan dø af ensomhed. Det koster samfundet omkring 300 millioner kr. hvert år. Jeg er
sikker på, at de mange frivillige foreninger vi har I Mariagerfjord Kommune, kan spille en aktiv rolle, når det drejer
sig om forebyggelse af ensomhed!
 
Frivilligt arbejde betyder netværk, muligheder og følelsen af at gøre en forskel.  Mange opgaver I samfundet kan
løses ved fælles hjælp og ikke nødvendigvis ved hjælp fra det offentlige. Tag f.eks. de nye flygtninge som flyttede til
Mariager for et par år siden. Flere lokale frivillige gik sammen for at byde flygtningene velkomne med hjertevarme
og respekt. De har hjulpet dem til praktikpladser, et varmt måltid mad eller en indgang I fodboldklubben. På denne
måde får de nye tilflyttere en helt anden indgang til det land, de skal til at slå rødder I. Det frivillige arbejde er unikt,
hvad enten det er med udgangspunkt i idræts-, kultur-, eller kirkelige foreninger. Disse kan blive en endnu større
samfundsressource, hvis man forstår at understøtte og ikke modvirke frivilligt arbejde.
 
De mange frivillige, vi har i Mariagerfjord Kommune, spiller en nøglerolle, når det drejer sig om at gøre kommunen
til et godt sted at leve i, men de gør det også attraktivt for nye bosættere at flytte til. De mærker livet og engage-
mentet i vores byer. Derfor er det også helt afgørende, at vi understøtter det frivillige arbejde og foreningslivet og at vi i endnu højere grad inkluderer de frivillige i de tilbud og indsatser, som det offentlige har for eksempel på det sociale område.
 
Som Nelson Mandela en gang opmuntrede sine tilhørere til: "Det der tæller her i livet er ikke det banale faktum, at vi har levet. Det er forskellen, vi har gjort for andres liv, der afgør betydningen af livet, vi lever"
 
Lad os tale frivilligheden op og huske at værdsætte de mennesker, som aktivt bidrager til at gøre vores byer levende og bekæmper ensomhed

Af: Jens-Henrik Kirk
Mariager
Spidskandidat til byrådsvalget i Mariagerfjord
for De Konservative
Venstre vil en ny Limfjordsforbindelse
Onsdag 18. oktober 2017
Det går fantastisk godt i Danmark - HELE Danmark. Nordjylland er ingen undtagelse.

På to år er der skabt mere end 100.000 flere private arbejdspladser i Danmark - fordi vi har en regering, der langsomt,
men sikkert skaber gode vækstbetingelser for dansk erhvervsliv. Med landbrugs- og fødevarepakken, med fjernelse af
PSO-afgiften, beskæring af NOx-afgiften og adgang til bedre generationsskifter. Og Nordjylland er ingen undtagelse.

Det betyder, at flere får job. Ledigheden er tæt på at være i nul - og antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med
13.000 på et år. Igen er Nordjylland ingen undtagelse. Det går den helt rigtige vej.

Det gør det ikke, når det gælder vores nordjyske infrastruktur, som er helt afgørende for, om vi også kan gøre opsvin-
get i dansk økonomi stærkt og varigt i Nordjylland.

Tempoet er simpelthen for langsomt når det gælder om at sikre Nordjylland den Limfjordsforbindelse vest om Aalborg,
som vi har ventet på i 40 år. Vi holder i kø på E45. Vi holder stille - og det gør vores virksomheders forsyningslinjer og-
så. Det gør det svært at fastholde virksomheder nord for Limfjorden - og svært at tiltrække de investeringer og tilflyttere,
som skal få Nordjylland til at blomstre i fremtiden.

For Venstre og mig som Venstres spidskandidat står det klart, at vi inden for de næste fire år skal have landet den aftale om en ny Limfjordsforbindelse!

Det handler ikke bare om tal og statistik. Det handler om mennesker - mennesker, der driver virksomhed, mennesker der søger sikkerhed og arbejde, og fremtid for sig selv og familien.

Og de mennesker kæmper Venstre for.

Venstre er i arbejdstøjet. Både i byrådene, i regionsrådet, på Christiansborg og i regeringen. Spørgsmålet er, om Socialdemokratiet også er det?

Venstres statsminister har i to 2025-planer anvist store milliardbeløb til nye trafikinvesteringer - Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har nul kroner - 0 kroner - til ny infrastruktur i Nordjylland. Og Socialdemokratiet på Christiansborg siger kun nej til det regeringen kommer med.

Det går simpelthen ikke. Det svækker Nordjylland. Det er ikke kun Venstre, der skal i arbejdstøjet, Socialdemokratiet skal også. Og gerne så hurtigt som muligt.

Skulle vi hjælpe hinanden med at lande den forbindelse, som Nordjylland har så meget brug for? Jeg synes, vi har en pligt til at få den sag på plads - og at bokse så hårdt og så længe, at det lykkes.

Hvad siger Socialdemokratiets spidskandidat til det nordjyske regionsråd?

Af: Lone Sondrup, Hobro
Venstres Spidskandidat til Regionsrådet

Der skal arbejdes for et sundhedshus i tidligere Sejlflod kommune
Onsdag 18. oktober 2017
Naturligvis skal vi i Region Nordjylland arbejde på at etablere et sundhedshus i den tidligere Sejlflod Kommune, men som
det tidligere også er udtalt, er der for tiden ingen penge på regionens budget til at opføre et sådant sundhedshus i området.

Det forhindret jo ikke, at vi kan kikke  positivt  på "sagen" om et godt samarbejde mellem aktører i Aalborg Kommune, Re-
gion Nordjylland og en evt. Privat aktør.

Ting tager tid, og gode ting tager lidt længere tid.

Et rigtig godt eksempel er Kvarterhuset i Aalborg Øst, som var et super samarbejde mellem Region Nordjylland, Aalborg
Kommune og Boligselskabet Himmerland.

Jeg var med i hele processen via mit arbejde i Regionsrådet i Region Nordjylland, og det blev jo til et godt samarbejde. Det
handler om en "åbning", så vi kan få startet samarbejdet på tværs af alle parter, der vil indgå i dette samarbejde, til fordel for
borgerne i området

Af: Jess V. Laursen, Skelund
1. Næstformand i  Nordjyllands Regionsråd, bestyrelsen i Danske Regioner, EU-Talsmand for Danske Regioner, NOVI A/s, NordDanmarks EU-kontor, formand Pensam. Pension, formand for fonden Landbo og repræsentnt i Mariagerfjord Erhvervsråd.