ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
KONTAKT AVISEN
Sådan kommer du i kontakt med ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN: Har du en nyhed eller historie, som du gerne vil have bragt på ØSTKYSTEN, skal du maile til oestkysten@mail.dk
Er der billeder til din tekst skal de vedhæftes som jpg- eller tift-fil.
Tekst og billeder må ikke være sammenskrevet i artiklen.

Ønsker du et banner på avisen, der henviser til din hjemmeside, skal du ligeledes benytte oestkysten@mail.dk


Med venlig hilsen
ØSTKYSTEN