Als Gymnastikforening
....når det skal være sjovt at dyrke motion
Årsberetning Als Gymnastikforening 2017/18

Endnu et år er gået i Als Gymnastikforening, et år med stort set samme medlemstal som de senere år, og et år med stort set samme tilbud som sidste år.
Forårsopvisningen, der afsluttede forrige sæson, forløb atter som vanlig med vore egne børnehold - gæstehold som var DGI Østhimmerlands juniorhold, amerikansk lotteri med præmier doneret af lokale forretninger, kaffe og kagesalg, Yngste og ældste blev hyldet og Anne fra Tinas tøser blev årets gymnast og fik pokalen, doneret af frisørerne i byen. Sæsonen blev afsluttet weekenden efter, med en vellykket bowlingaften for instruktører, hjælpeinstruktører og bestyrelse.

Året begyndte med udfordringen: At finde instruktører, især til formiddagsholdet. Der blev annonceret, ringet rundt og gjort mange krumspring. Heldigvis trådte fire meget erfarne dygtige og tidligere instruktører til, Birgitte, Grethe, Ellen og Elsebeth deles nu om at stå i spidsen for de ca. 25 damer der mødes tirsdag formiddag, først til bevægelse senere til kaffe og sang.
P
å forældre / barn holdet er det igen forældre der står i spidsen, Lise og Maria i år, 13 børn og deres forældre drøner rundt i salen mandag kl. 17.
Der er endnu mere fart p
å i hallen i det tidsrum, Martin er instruktør Claus, Rikke, Mads, Mette og Tina hjælper til med de ca. 30 børn i alderen 4-8 år der har Fræs, der er stor aktivitet, og stort set alle redskaber foreningen råder over er i brug.
Senere mandag er der opstramning med Puk, ogs
å et stort hold 18 -20 deltagere, her er mulighed for sved på panden og for at få strammet op på løse deller.
Yoga er ogs
å et stort hold, ca. 25 damer kommer troligt tirsdag, til trods for at deltagerne af Christina bliver udsat for specielle, og til tider helt unaturlige stillinger, endda i en gymnastiksal uden opvarmning.
Pigeholdene var oprindelig delt i to, Anne og Filippa skulle v
ære instruktør fra 0-1 klasse, Ann Bjørk og Alberte for 2-3 klasse, desværre er der kun 6 piger på holdene, så de er slået sammen til et, ærgerligt da det er spændende og inspirerende danse og rytme serier instruktørerne har på programmet.
Om torsdagen f
år 14 puslinge i alderen 3-6 år får fuld valuta for pengene på Tina Junckers hold med hjælp af Astrid og Caroline.
Energi, fri udfoldelse og dans p
å Sannes Groove hold er efterhånden et veletableret tilbud i foreningen, det er populært, 15 damer mødes onsdag aften.
Ogs
å Stoleholdet med Elsebeth er efterhånden ved at finde fodfæste, en halv snes ældre får her mulighed for at strække og bøje med støtte i stolen. Tina og hendes 17 tøser er foreningens ansigt ud ad til, opvisningsholdet der ud over vores egen opvisning også deltager andre steder, bl.a. ved sportsstævnet i Als, ved familiedagen i Fruerlundparken, et lille hold dansede endvidere Can can til nytårskoncerten i Øster Hurup
Fra februar har Birgitte atter tilbudt les lancier, det ser ud som der er ganske p
æn tilslutning.

Af nyindk
øb i år kan nævnes, ærteposer som nok specielt er til de mindste medlemmer, softbolde det er især damerne på formiddagsholdet og stoleholdet der bruger dem. Og en flikflakmaskine, den er især aflastende for instruktørerne på springholdene, den blev i øvrigt indviet og flittig brugt, da vi på lige fod med andre foreninger i Als og Øster Hurup deltog i familie eftermiddagen i august, som menighedsrådene havde arrangeret i Fruerlundparken.
Foreningen har igen i
år haft instruktører på kursus. Tina har deltaget i et akrobatik kursus, og alle 4 instruktører på pigeholdene har deltaget i kurser med især dans som speciale.

Igen i
år del tog vi i det praktiske arbejde ved oktoberfesten, og igen var vi heldige at få del i overskuddet.
Ganske uventet og diskret har afholdsforeningen har for
æret os 10.000 kr. Tusind tak for det.

Stor tak skal lyde til de forretninger og firmaer der ydet fine sponsorgaver til det amerikanske lotteri, der giver os en ekstra indtjening ved opvisningen. Ogs
å tak til alle andre, der har støttet og hjulpet os i løbet af året.

Instrukt
ører og hjælpeinstruktører skal selvfølgelig have en kæmpestor tak, jeres indsats er frivillig og ulønnet og fuldstændig uundværlig for foreningens eksistens, I gør det alle med meget stor energi, kompetence og dygtighed, man kan som forældre trygt sende sit barn hertil, og som gymnast deltager man med stor glæde.

Velkommen til Poul og Mette i bestyrelsen, I kom ind p
å sidste generalforsamling, da vi sagde farvel til Mogens og Anne Sofie. Vi mangler stadig et medlem for at bestyrelsen er fuldtallig, Foreninger fungerer for tiden uden en egentlig formand, opgaverne er delt mellem os øvrige medlemmer. Jeg synes egentlig det fungerer ganske fint, også stor tak til alle i bestyrelsen, der med stor energi også yder en stor og ganske ulønnet indsats.
Med disse ord overlader jeg nu beretningen til forsamlingens videre behandling. 

Bestyrelsen
Als Gymnastikforening