19. ÅRGANG
Lørdag 1. september 2018
Lørdag 1. septemebr 2018
Tirsdag 4. september 2018
Mandag 3. september 2018
Onsdag 5. septemebr 2018
Fredag 7. september 2018
Lørdag 8. september 2018
Mandag 10. september 2018
Onsdag 19. september 2018
Tirsdag 11. september 2018
Tirsdag 11. septemebr 2018
Tirsdag 11. september 2018
Onsdag 12. september 2018
Torsdag 13. september 2018
Onsdag 12. september 2018
Lørdag 15. september 2018
Lørdag 15. september 2018
Søndag 16. september 2018
Søndag 16. september 2018
Mandag 17. november 2018
Tirsdag 18. septemebr 2018